DBIM

DBIM - Hướng dẫn quản lý license

By DBIM | 12/05/2021

Bước 1: Đăng nhập tài khoản:

 

 

Bước 2: Click mục "QUẢN LÝ LICENSE":

 

 

Bước 3: Chọn Lícense cần gia hạn sử dụng nhấn vào dấu "+" để gia hạn,

hoặc nhấn "View" để xem lịch sử sử dụng:

 

 

Bước 4: Chọn gói phù hợp và ngân hàng thanh toán để gia hạn: