DBIM

TẢI VỀ PHẦN MỀM DBIM

Tải Xuống

Lịch sử cập nhật

Version: 2024.2.5

Ngày cập nhật: 20/09/2023

- Cập nhập tính năng lưu dữ liệu vẽ móng cọc, móng đơn
- Cập nhập tính năng giãn thép trong shop thép biến thiên
- Cập nhập tính năng vẽ đai tròn cột loại 1 và loại 2
- Thêm lệnh tổng hợp trung bình cộng các thép biến thiên: ThongKeTrungBinhCong_DCE
- Thêm lệnh setup chiều dài nối khác nhau giữa các mác thép: ThongKeSetUp_DCE
- Thêm chức năng ghi tổng thép cho phần vẽ vách
- thêm chức năng khai báo bán kính đoạn bo tròn đai C

Version: 2024.2.4

Ngày cập nhật: 27/08/2023

- Thêm chức năng insertion Point trong mô hình Etabs vẽ cột
- Thêm chức năng chuyển đổi dữ liệu từ vẽ mặt cắt ngang dầm sang vẽ dầm full

Version: 2024.2.3

Ngày cập nhật: 02/08/2023

- Thêm xuất khối lượng bê tông, ván khuôn từ revit
- Sửa lỗi mất license khi đăng nhập lần 2
- Thêm option ẩn mặt cắt dọc dầm trong vẽ dầm
- Thêm Option: Nếu cắt thép ngoài vùng được phép, thép sẽ tăng chiều dài nối - trong shopdrawing

Version: 2024.2.2

Ngày cập nhật: 23/07/2023

- Thêm chức năng vẽ sàn xiên
- Thêm API Etabs 2021
- Fix lỗi chức năng tìm chiều dày sàn móng tự động trong tính toán móng
- Bổ sung thêm chức năng xuất dữ liệu tính toán Móng từ Excel qua Autocad

Version: 2024.2.1

Ngày cập nhật: 14/07/2023

- Thêm chức năng vẽ mặt cắt Sàn xiên, chéo...

Version: 2024.2

Ngày cập nhật: 09/07/2023

- Thêm chức năng bổ sung tên dầm mới vào bảng tính dầm
- Thêm chức năng tìm chiều dày sàn, móng trong tính toán sàn, móng
- Thêm chức năng vẽ cột trên và cột dưới dầm khác kích thước (trong vẽ chi tiết dầm)
- Thêm chức năng vẽ dầm xiên
- Update tải trọng gió theo tiêu chuẩn Việt Nam 2737-2023

Version: 2024.1.2

Ngày cập nhật: 12/06/2023

- Thêm giới hạn nứt phân chia lớp trên và lớp dưới cho tính dầm
- Tối ưu lại thuật toán cắt thép (Tổ hợp cắt thép) - Phần lấy dữ liệu từ kho thép có sẵn

Version: 2024.1.1

Ngày cập nhật: 02/06/2023

- thêm bẻ móc thép lớp trên cho phần vẽ mặt cắt sàn
- Xuất thông số của Block, Text, Mtext ra excel
- Update dữ liệu, THông số từ Excel vào Block (Text, Mtext)
- Xuất thông số của polyline ra Excel
- Xuất thông số của Point Ra Excel
- Lấy tọa độ X,Y từ Excel để rải Point vào cad
- Vẽ thép sàn tăng cường L/4

Version: 2024.1.0

Ngày cập nhật: 21/05/2023

- Sửa lỗi vẽ đai C góc quay 90 độ
- Sửa lỗi rải thép sàn biến thiên tự động

Version: 2024.0.2

Ngày cập nhật: 18/05/2023

- Update phần thép biến thiên sàn
- Thêm chức năng Dim định vị cọc
- Thêm chức năng Dim định vị đài cọc

Version: 2024.0.1

Ngày cập nhật: 11/05/2023

- Fix lỗi tìm chiều dày sàn tự động trong tính toán móng
- Fix lỗi tìm chiều dày sàn tự động trong tính toán Sàn
- Fix lỗi thống kê thép đai bẻ góc 90 độ; thống kê thép hình dạng bất kỳ

Version: 2024.0

Ngày cập nhật: 09/05/2023

- Thêm API Safe 2020 vào tất cả các hạng mục tính toán: https://youtu.be/LZScNt4aRA8
- Thêm API tính toán sàn Etabs ở Tính Dầm, Sàn và Móng (STRIP) (Đối với Ver 2018 trở lên)
- Thêm API tính toán và check gió động, động đất (Đối với Ver 2018 trở lên):https://youtu.be/3vIt0nAlv48
- Check phản lực cọc: https://youtu.be/U_q8JehXnJY
- Đặt tên Pier tự động: https://youtu.be/3UD4OJp66Hw
- Lệnh TruDim_DCE: Gán đoạn trừ dim cho đối tượng: https://youtu.be/h6QoPs9_EMs

Version: 2023.8

Ngày cập nhật: 22/04/2023

- Sửa lỗi gán tải trọng tường từ cad sang Etabs không hiển thị view
- Thêm Option model Etabs cột, vách, Sàn bằng cách draw rectang
- Thêm Option model Etabs cột vách bằng cách select rectang hoặc hatch bất kỳ
- Tối ưu tốc độ phần gán tải tường Etabs từ Cad

Version: 2023.7

Ngày cập nhật: 19/04/2023

- Thêm option không vẽ thép (trong vẽ mặt cắt sàn)
- Thêm option Gióng thẳng hàng thép sàn, thống kê thép chân chó
- Thêm option rải cột trên mặt bằng kết cấu
- Thêm option dim cột trên mặt bằng kết cấu
- Sửa lỗi tìm chiều dày sàn tự động trong tính toán sàn
- Sửa lỗi nhận dạng thép đai xoắn(bẻ góc 90 độ)

Version: 2023.6

Ngày cập nhật: 08/04/2023

- Fix lỗi tạo field trong shopdrawing dầm
- Thêm option select line, polyline Dầm, Sàn hạ cốt trong vẽ mặt cắt sàn (Vẽ Mặt cắt sàn Pro>
- Bổ sung thêm nhiều hình dạng cọc vuông trong phần cọc
- Fix lỗi hay đơ excel khi chọn số lượng cọc Hoặc phần check tỷ số nén qua API Etabs

Version: 2023.5

Ngày cập nhật: 02/04/2023

- Thêm chức năng vẽ mặt cắt sàn: https://youtu.be/tc-VttpZqU0
- Thêm chức năng model Etabs Springs từ block cọc
- Thêm chức năng model Etabs dầm bằng cách select 2 cột
- Thêm option vẽ cột chỉ có 2 thanh thép
- Thêm chế độ 1 mview - 1 layout trong lệnh taomv
- Thêm option cutthep tùy biến (cắt trái qua phải hoặc cut phải qua trái, độ dài tùy chọn)
- Dimrebar thêm chế độ dim thép biến thiên

Version: 2023.4.3

Ngày cập nhật: 05/03/2023

- Thêm chức năng không shop thép dầm tại gối
- Thêm option chọn đk nối coupler cho cột vách
- Thêm Lệnh Dai90V_dce; Dai190V_dce... để thay thế các loại hình dạng đai
- Thêm lệnh ReplaceBlock_dce để thay thế block hoặc line hoặc poly bằng Block khác
- Thêm chức năng tự động kiểm tra kích thước gối hoặc hình dạng gối còn thiếu từ cad nhập sang file tính dầm (lệnh KiemTraKichThuocGoiDam_DCE)

Version: 2023.4.2

Ngày cập nhật: 09/12/2022

- Update phần tạo cột vách Revit từ Polyline (hoặc Hacth)

Version: 2023.4.1

Ngày cập nhật: 29/11/2022

- Tăng tốc xử lý Revit
- Mở chức năng Revit cho Licese dùng thử
- Update lại trọng tâm cốt thép trong phần xem thuyết minh tính toán dầm.

Version: 2023.4

Ngày cập nhật: 28/11/2022

- Thêm shoprebar polyline dạng ARC
- Bổ sung Omit Slendemess momen và Allow angled neutral axis trong tính toán cột vách
- Thêm chế độ 1 mview - 1 layout (lệnh TaoMV)
- Thêm thống kê thép sàn bất kỳ
- Tính toán lại móc đai trong phần shop thép
- Thêm nối copler trong vẽ cột vách
- Bổ sung bản trial Revit

Version: 2023.3.5

Ngày cập nhật: 20/10/2022

- Thêm chức năng nếu chỉnh edit thép=> thống kê tự điều chỉnh theo (số lượng cấu kiện, đường kính, tên cấu kiện, số hiệu thép)
- Thêm chức năng tự dim thép trong vẽ thép sàn
- Thêm option thể hiện, sắp xếp lại bản vẽ trong shopdrawing dầm
- Thêm option cho phép người dùng tự chia vùng được cắt ở shop dầm

Version: 2023.3.4

Ngày cập nhật: 13/10/2022

- Fix lỗi cường độ thép trong tính toán móng ở bản 2023.3.3 (các bản về trước không bị) đang lấy mặc định CB240-V

Version: 2023.3.3

Ngày cập nhật: 09/10/2022

- Bổ sung tính Nứt + Tính cắt cho đài móng

Version: 2023.3.2

Ngày cập nhật: 06/10/2022

- Chuyển thép kata về thép DBIM
- Thêm Option getleng bằng cách quét chọn line (áp dụng cho cả block hoặc Exreft)
- Thay đổi chế độ rút gọn mặt cắt start - Mid - End trong vẽ dầm
- Lấy diện tích thép trực tiếp từ Etabs qua file vẽ dầm
- Gán liên kết line dầm nằm trong block Exreft (Tính toán dầm)
- Thêm chức năng xuất dữ liệu tính toán (MBKC nằm trong block hoặc exreft); không cần dùng Block trục để lấy vị trí trục
- Chi tiết cập nhập: https://youtu.be/4oae-GI6fuo

Version: 2023.3.1

Ngày cập nhật: 30/09/2022

- Chuyển đổi thép Kata về thép DBIM để thống kê hoặc shopdrawing
- Thêm option GetLength dầm - trong vẽ dầm (quét chọn trực tiếp trên MB, có thể lấy qua Block hoặc Exreft)

Version: 2023.3.0

Ngày cập nhật: 14/09/2022

- Thêm option khai báo Móc đai ngoài và Móc đai trong (vẽ chi tiết dầm) khác nhau.

Version: 2023.2.1

Ngày cập nhật: 14/09/2022

Tính toán giới hạn tính toán khả năng chịu cắt của thép đai theo công thức 95 và giới hạn theo Công thức 91-TCVN 5574-2018

Version: 2023.2.0

Ngày cập nhật: 13/09/2022

- Thêm tùy chọn vẽ cầu thang ZicZac (cầu thang giật)
- Thêm tùy chọn lưu dữ liệu vẽ thang và lấy dữ liệu vẽ thang
- Thay đổi format vẽ cầu thang
- Thêm Option kéo thép trên xuống (hoặc kéo thép dưới lên) trong vẽ móng cọc
- Thêm option vẽ cột vách chia phần ngầm và phần thân tùy ý

Version: 2023.1.1

Ngày cập nhật: 07/09/2022

- Cập nhập 1 số chức năng vẽ cột, API etabs

Version: 2023.1.0

Ngày cập nhật: 23/08/2022

- Thêm chức năng lấy dữ liệu dầm đã vẽ trả ngược về Excel
- Chỉnh sửa 1 vài chức năng tính toán cột vách bằng Prokon
- Thêm tiêu chuẩn tính toán Prokon

Version: 2023.0.3

Ngày cập nhật: 18/08/2022

- Thêm option quay móc đai 90 độ trong vẽ cột
- Thêm option chọn trước cột cần tính toán trong tính cột
- Thêm option luôn bố trí khoảng cách đai gối trong tính toán dầm
- Thêm chức năng vẽ vách thang máy
- Thêm chức năng vẽ vách bể nước
- Thêm chức năng GetLength dầm từ MBKC bằng cách quét chọn

Version: 2023.0.2

Ngày cập nhật: 28/07/2022

- Bổ sung Option xuất thống kê thép qua excel với kích thước và hình dạng chi tiết

Version: 2023.0.1

Ngày cập nhật: 27/07/2022

- Fix 1 số lỗi biên dịch phần mềm cần update và thay thế bản V2023.0.0
- Bổ sung hướng dẫn 1 số tính năng DBIM phiên bản 2023: https://youtu.be/ux-PIMrZg9c

Version: 2023.0.0

Ngày cập nhật: 26/07/2022

- Thêm option quay cột 90 độ trong vẽ cột
- Cho phép tùy biến điều chỉnh số hiệu vị trí mặt cắt bắt đầu trong vẽ dầm
- Bổ sung lệnh xem thứ tự đánh số cọc (XemThuTuCoc_Dce)
- Bổ sung lệnh STT_DCE: Đánh số thứ tự Text, Mtext, Block ATT từ 1-1000… hoặc từ A-Z
- Bổ sung 1 số tính năng model etabs từ cad
- Bổ sung lệnh chia dầm, chia cột dài thành nhiều đoạn
- Thêm option và tối ưu thép cho shopdrawing, cắt thép
- Thêm Option Dự toán khối lượng từ Etabs

Version: 2022.1.1

Ngày cập nhật: 25/04/2022

Sửa 1 số lỗi và thêm option phần gán tải tường, Model cọc từ cad qua Etabs

Version: 2022.1.0

Ngày cập nhật: 22/04/2022

- Thêm bề rộng Strip trong thuyết minh tính toán sàn
- Thêm option dim lớp bê tông bảo vệ 4 mặt dầm
- Thêm khai báo cột vách dầm sàn bên Etabs trực tiếp từ autocad
- Thêm Triển khai gối nhịp trong vẽ dầm full
- Thêm Option tự nhận cao độ dầm, Chiều dày sàn, cột dừng, tai sàn trái, phải trong tính toán và vẽ dầm
- Thêm option gán tải tường tự động, tự nhận chiều cao...
- CHI TIẾT UPDATE XEM TẠI: https://youtu.be/0pHkFRVamyw

Version: 2022.0.4

Ngày cập nhật: 26/03/2022

- Fix lỗi vẽ dầm mặt cắt trong Excel - hạ cos sàn - Fix lỗi khi copy hoặc lấy đối xứng các đối tượng trong cad, phần mềm tự select toàn bộ đối tượng của DCE - tránh trường hợp xóa hoặc move toàn bộ đối tượng của bản vẽ

Version: 2022.0.3

Ngày cập nhật: 23/03/2022

- Fix lỗi đổi đơn vị kN.m trong tính toán, model etabs bằng API

Version: 2022.0.2

Ngày cập nhật: 20/03/2022

- Thêm Option điều chỉnh đoạn bẻ ke trong vẽ cột vách
- Thêm Option điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mối nối trong shopdrawing dầm
- Thêm option tính đai hoặc không tính đai trong phần tính toán cột vách (tăng tốc độ tính toán)

Version: 2022.0.1

Ngày cập nhật: 07/03/2022

- Thêm Option chiều dài nối thép khác nhau từng tầng trong vẽ cột vách
- Kết hợp check tỷ số nén trong bảng tính cột vách
- Bổ sung tính toán cốt đai cột vách theo 5574-2018
- Thêm option chọn loại block tag bằng lệnh TagThep_DCE
- Thêm Option không ghi số lượng cấu kiện trong vẽ dầm
- Thêm chức năng chuyển đổi loại thép Top - Bot - Giá trong gán liên kết thép
- Chỉnh sửa bê tông lót ở vẽ mặt cắt dầm
- Thêm option bẻ móc đai kín 90 độ trong vẽ dầm

Version: 9.7

Ngày cập nhật: 10/11/2021

- Thêm 1 số option gán liên kết thép
- Thêm Option thống kê thép đai C và đai Vòng theo cách cộng dồn kích thước hoặc kích thước thật (tính cả góc bo tròn)

Version: 9.6

Ngày cập nhật: 27/10/2021

- Thêm chức năng vẽ đai cột xiên, chéo
- Thêm chức năng vẽ toàn bộ thép chờ móng cột, vách
- thêm chức năng vẽ toàn bộ thép phần thân cột vách
- Chi tiết hướng dẫn: https://youtu.be/bNu3L9UYpEc - Chi tiết hướng dẫn: https://youtu.be/FhJpUzYcfok

Version: 9.5

Ngày cập nhật: 16/10/2021

- Nâng cấp shopdrawing cấu kiện bất kỳ
- Nâng cấp lệnh DimRebar
- Bổ sung shopdrawing sàn
- Bổ sung chức năng đổi thép dạng polyline thành thép chấm tròn và ngược lại

Version: 9.4

Ngày cập nhật: 05/10/2021

- Sửa lỗi dò tìm chiều dày sàn trong tính toán sàn
- Thêm option tổng hợp số lượng các loại cọc
- Thêm option xuất mặt bằng cọc và đài cọc từ safe ra Autocad

Version: 9.3

Ngày cập nhật: 21/09/2021

- 1. Thêm tính năng dim định vị cột
- 2. Thêm tính năng vẽ cột trên mặt bằng
- 3. Thêm tính năng tự động sắp xếp lại Block beam, kéo 2 đầu dầm
- 4. Thêm tính năng tạo mv chia theo phương đứng

Version: 9.2

Ngày cập nhật: 13/09/2021

- Thêm chức năng rải thép sàn tự động bằng Group
- Điều chỉnh chức năng tìm chiều dày sàn trong tính toán sàn
- Điều chỉnh chức năng gán liên kết thép
- Điều chỉnh chức năng sắp xếp vẽ dầm mặt cắt từ Excel
- Thêm Option xuất tên dầm từ excel tính dầm ra cad - Tên nằm ngang
- Phân biệt Nét bê tông lót và nét bao móng trong vẽ móng cọc và vẽ móng đơn

Version: 9.1

Ngày cập nhật: 26/08/2021

- Thêm chức năng tự động LogOut license Vip cho doanh nghiệp
- Thêm chức năng tách cột, Tách hàng khi xuất thống kê thép
- Thêm chức năng tách cột, Tách hàng khi xuất tọa độ cọc

Version: 9.0

Ngày cập nhật: 16/08/2021

- Thêm option giật tai sàn trái, phải trong vẽ dầm và vẽ dâm mặt cắt
- Thêm option thống kê thép cấu tạo cho thép lớp trên sàn. (đối với loại sàn không rải đều lớp trên)
- Thêm chức năng tự nhận diện chiều dày sàn trong tính toán sàn

Version: 8.9

Ngày cập nhật: 07/08/2021

- Thêm chức năng làm tròn thép thống kê trong DCESETUP
- Thêm chức năng ghi tiếng anh trong bản vẽ chi tiết
- Thêm chức năng chuyển dim trong mặt cắt dầm sang Phải => cân đối bản vẽ

Version: 8.8

Ngày cập nhật: 01/08/2021

- Thêm lệnh DCEQS hỗ trợ người dùng QS
- Rút gọn quy trình model Etabs bằng Etabs API:
+ Video 1: https://youtu.be/XCJsYYcK-JI
- Rút gọn quy trình tính toán kết hợp triển khai bản vẽ dầm
+ Video 1: https://youtu.be/bbkWwBS4EHE
+ Video 2: https://youtu.be/VLuwGwbmW8I
- Thêm option tự đổi tên layer về layer công ty

Version: 8.7.8

Ngày cập nhật: 22/07/2021

- Sửa lỗi dò tìm tiết diện dầm trong lập model Etabs
- Sửa lỗi view cột thẳng hàng trong model Etabs
- Thêm lệnh DCEQS hỗ trợ người dùng QS

Version: 8.7.7

Ngày cập nhật: 18/07/2021

- Sửa chức năng extend frame trong Model Etabs API
- Sửa chức năng đánh số hiệu thép trong shopdrawing

Version: 8.7.6

Ngày cập nhật: 13/07/2021

- Chỉnh sửa 1 số chức năng Model Etabs
- Thêm chức năng xuất dữ liệu thông số sàn từ excel ra autocad
- Thêm lệnh CreateField_DCE - hỗ trợ các chức năng tạo Filed
- Chỉnh sửa 1 số trường hợp đặc biệt thống kê thép thiếu chiều dài nối
- Chỉnh sửa chức năng xuất thống kê thép ra Excel (thêm tên cấu kiện

Version: 8.7.5

Ngày cập nhật: 14/06/2021

- Sửa lỗi vẽ mặt cắt móng đơn, móng cọc

Version: 8.7.4

Ngày cập nhật: 13/06/2021

- Thêm bê tông lót móng trong vẽ móng đơn
- Thêm bê tông lót móng trong vẽ móng cọc
- Thêm chức năng rải thép sàn tự động (Thép Base)
- Thêm chức năng combined thép các dầm giống nhau trong thiết kế dầm
- Thêm chức năng combined nội lực các dầm giống nhau trong thiết kế dầm
- Thêm chức năng gán dữ liệu line & text dầm (ALL) trong thiết kế dầm
- Thêm lệnh RESETSOHIEUTHEP_DCE để reset số hiệu bản vẽ theo thứ tự (1-2-3-4-...-100)

Version: 8.7.3

Ngày cập nhật: 29/05/2021

- Thêm Option đăng xuất tài khoản trên thiết bị khác từ xa

Version: 8.7.2

Ngày cập nhật: 05/05/2021

- Thêm Option triển khai đai cột
- Thêm Option vẽ đai chữ nhật cho cột tròn
- Sửa chức năng mất đoạn trừ khoảng rải khi sửa số lượng cấu kiện
- Thêm option thép Giá (vẽ dầm) được phép chạy suốt khi thỏa mãn điều kiện không cắt
- Thêm option vẽ đai C 1 đầu 180 độ, 1 đầu 135 độ
- Thêm Option thay đổi ký tự khoảng rải a
- Thêm Option thay đổi font chữ Unicode => TCVN3 => VNI
- Thêm chức năng vẽ móng cọc lấy dữ liệu từ Excel

Version: 8.7.1

Ngày cập nhật: 24/04/2021

- Thêm chức năng xuất dữ liệu 1 cây dầm từ Revit qua excel
- Thêm chức năng lấy dầm giao tại nhịp, dầm giao tại gối từ Revit
- Fix lỗi thép gia cường gối, Thép gia cường nhịp với các đoạn dầm ảo (đoạn dầm khai báo có L Gối =0)
- Thêm chức năng vẽ Ô văng
- Thêm chức năng thống kê bê tông cho dầm, cột, vách, Lanh tô, Ô văng, Bổ trụ...

Version: 8.6.8

Ngày cập nhật: 27/03/2021

- Update chức năng liên kết mbkc revit
- Lệnh nhấn thép dầm thêm option cắt thép
- Thêm các option triển khai chi tiết vách
- Thêm chức năng gán nhanh liên kết line và text dầm

Version: 8.6.7.1

Ngày cập nhật: 14/03/2021

- Thêm chức năng vẽ móng đơn
- Thêm chức năng vẽ thép kép cho sàn

Version: 8.6.7

Ngày cập nhật: 08/03/2021

- Thêm chức năng vẽ móng băng không móc
- Thêm Option nối thép cột đúng tâm
- Thêm Option thể hiện bản vẽ cột
- Thêm chức năng vẽ móng cọc, rải đài cọc
- Sửa 1 số lỗi số hiệu thép sàn, tag thép... - Hướng dẫn thanh toán license online: https://dcejsc.com/huong-dan-nap-tien

Version: 8.6.6

Ngày cập nhật: 19/01/2021

- Thêm chức năng vẽ móng băng sử dụng file vẽ dầm
- Thay đổi giao diện vẽ Cột, Vách
- Thêm chức năng nối thép cột cùng 1 vị trí cột, vách
- Thêm chức năng tùy chọn tầng được phép nối cột, vách
- Thêm chức năng thanh toán license online trực tiếp trên web
- Hướng dẫn thanh toán license online: https://dcejsc.com/huong-dan-nap-tien

Version: 8.6.5

Ngày cập nhật: 18/12/2020

- Thêm chức năng cập nhập tên trong Etabs theo bảng tính Excel
- Thêm chức năng bắt điểm thông minh trong etabs với các loại mô hình cong xiên
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.6.4

Ngày cập nhật: 13/12/2020

- Thêm Option Chiều dài thép tăng cường gối và khoảng rải đai gối có thể khác nhau (xem chi tiết ô "J2" file excel vẽ dầm
- Sửa số lượng thép đai trong trường hợp có dầm giao giữa nhịp
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.6.3

Ngày cập nhật: 04/12/2020

- Thêm Option vẽ thép sàn polyline, thép sàn biến thiên, chỉnh sửa thép sàn
- Sửa lại 1 số ký hiệu thép dầm
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.6.2

Ngày cập nhật: 29/11/2020

- Cập nhập Vẽ thép Sàn biến thiên
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.6.1

Ngày cập nhật: 25/11/2020

- Tùy biến Vẽ thép vách lõi thang máy
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.6

Ngày cập nhật: 16/11/2020

Thay đổi đường kính thép chạy suốt
Thêm option cho lệnh lệnh "STK_DCE"
Thêm lệnh "REBARBEND" nhấn thép bất kỳ
Thêm thông số chiều dài thép gia cường Top ở vị trí giữa nhịp
Thêm thông số chiều dài thép gia cường Bot ở gối
Sửa 1 số option cắt thép và tối ưu thép trong shopdrawing
Thêm Option đặt tên trong vẽ lanh tô
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.5.9

Ngày cập nhật: 06/11/2020

- Thêm option tổng hợp thống kê thép
- Thêm Chức năng gán liên kết text dầm và Đường Arc trong tính dầm
- Thêm chức năng vẽ mbkc bằng line
- Cho phép tùy biến layer MBCK và Block sàn theo Layer từng công ty
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.5.8

Ngày cập nhật: 03/11/2020

- Sửa 1 số lỗi tự động edit dữ liệu ẩn khi sử dụng lệnh Copy hoặc Mirror
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.5.7

Ngày cập nhật: 31/10/2020

- Bổ sung vẽ thép sàn bằng polyline
- Chức năng shop beam 1 cây dầm bất kỳ
- Chức năng shop rebar
- Chỉnh sửa chức năng View thép, Link thép...
- Xuất dữ liệu dầm Top, Bot ra autocad đồng thời
..........
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.5.6

Ngày cập nhật: 30/10/2020

- Bổ sung vẽ thép sàn bằng polyline
- Chức năng shop beam 1 cây dầm bất kỳ
- Chức năng shop rebar
- Chỉnh sửa chức năng View thép, Link thép...
- Xuất dữ liệu dầm Top, Bot ra autocad đồng thời
..........
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.5.5

Ngày cập nhật: 07/10/2020

-Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
-Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
-Zalo hỗ trợ: 0989.111.206
-Tự động load Ribbon

Version: 8.5.4

Ngày cập nhật: 02/10/2020

-Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
-Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
-Zalo hỗ trợ: 0989.111.206
-Cập nhập chức năng shopdrawing dầm
-Thêm thanh công cụ ribbon autocad bằng lệnh "DCERIBBON"

Version: 8.5.3

Ngày cập nhật: 23/09/2020

Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.5.2

Ngày cập nhật: 26/08/2020

Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.5.1

Ngày cập nhật: 18/08/2020

- Cập nhập tiêu chuẩn 5574-2018
- Toàn bộ bản mới dùng với file Excel mới, Không dùng chung với file excel cũ
- Có thể dùng song song 2 phiên bản cùng lúc
- Chi tiết cài đặt tại: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Tăng tốc tính toán toàn bộ phần mềm.
- Mỗi bảng điều khiển tính đều có phần hướng dẫn nhỏ phía dưới.

Version: 8.4.4.4

Ngày cập nhật: 25/05/2020

- Sửa lỗi "insertpoint" cột trong lập model Etabs
- Sửa lỗi "local axis" dầm trong lập model Etabs
- Thêm 1 số thư viện thống kê thép
- Bổ sung chức năng điền kích thước gối tựa trong vẽ triển khai chi tiết dầm

Version: 8.4.4.3

Ngày cập nhật: 20/05/2020

- Thêm chức năng tạo model etabs từ mặt bằng cấu kiện có sẵn
- Thêm chức năng tạo nhanh mặt bằng cấu kiện từ Block dầm
- Sửa lỗi vẽ polyline sàn trong lập model Etabs không cần close
- Sửa lỗi vẽ Vách quay chưa đúng chiều trong lập model Etabs
- Thêm chức năng select Point trong lập model Etabs để làm thư viện point so sánh
- Thống kê cấu kiện thép hình dạng polyline bất kỳ
- Nhận dạng thép thông minh
- Sửa lỗi thống kê thép 1 số trường hợp chưa đúng

Version: 8.4.4.2

Ngày cập nhật: 09/05/2020

- Thêm option "updatemodelEtabs" trực tiếp từ mặt bằng cấu kiện
- Thêm lệnh "UpdatemodelEtabs" vào Autocad => kết nối trực tiếp Etabs
- Thêm khai báo bề rộng cột trong vẽ mặt cắt dầm
- Sửa hình dáng thép chờ móng trong vẽ cột, vẽ vách
- Update thống kê tự động trong vẽ móng đơn, vẽ móng cọc, vẽ lanh tô
- Thêm khai báo option thông số Linetype scale cho các nét đứt, nét trục...
- Một số chỉnh sửa về hình thức khác...

Version: 8.4.4.1

Ngày cập nhật: 07/04/2020

- Sửa lỗi thống kê thép cột vách, 1 số trường hợp bị thêm khối lượng đai

Version: 8.4.4

Ngày cập nhật: 05/04/2020

- Bổ sung vẽ thép chấm tròn
- Bổ sung công cụ tag thép bất kỳ
- Bổ sung công cụ Xóa links thép
- Bổ sung xuất thống kê Excel
- Bổ sung thanh công cụ và thanh riboon
- Bổ sung lệnh "Nhanthep_DCE" => nhấn thép
- Tắt tạm thời chức năng shop dầm để làm lại

Version: 8.4.3

Ngày cập nhật: 19/03/2020

- Thêm chức năng không bẻ neo thép lớp dưới
- Thêm option xuất thuyết minh cho sàn
- Sửa 1 số lỗi API Etabs cho dầm và cột vách.

Version: 8.4.2

Ngày cập nhật: 12/03/2020

-Update cho phép vẽ cột vách 2 tầng 1, hoặc gộp bất kỳ tầng nào với nhau
- Sửa 1 số lỗi API etabs phần tính toán cột và tính toán dầm.

Version: 8.4.1

Ngày cập nhật: 10/03/2020

- Tinh chỉnh mặt cắt dọc dầm, rút gọn số lượng ký hiệu mặt cắt trong 1 nhịp nếu trùng nhau.
- Tinh chỉnh mặt cắt dọc dầm, rút gọn số lượng ký hiệu text thép trong 1 nhịp nếu trùng nhau.
- Sửa Lỗi tạo file prokon đối với tiết diện vách thay đổi đường kính biên và nhịp.
- Sửa Lỗi load nội lực dầm Với API cho Etabs 2017.

Version: 8.4

Ngày cập nhật: 29/02/2020

- Sửa lỗi lỗi lệnh "ktc" import kích thước cột, nhịp vào file vẽ dầm.
- Thêm chức năng vẽ Lớp bê tông lót, Dầm chính giao dầm phụ, đai vai bò.

Version: 8.3

Ngày cập nhật: 21/02/2020

- Sửa lỗi links thép phần vách 2 đường kính.
- Thêm cao độ phần vẽ mặt cắt dọc cột, vách.

Version: 8.2

Ngày cập nhật: 13/02/2020

- Vẽ dầm 5 lớp thép trên, 5 lớp dưới.
- Quét, Update thống kê cho Cột, Vách.
- Gán dữ liệu và thống kê cho 1 thanh thép (polyline) bất kỳ.
- Sửa và update lại lệnh "stk".
- Sửa lại lệnh "Taomv". cho phép tự động nhận tỷ lệ.
- Sửa lệnh "thongkethepdam" thành "quetthongke".
- Sửa lệnh "xemlienketthepdam" thành "xemlienketthep".
- Sửa lệnh "xuatdllinedam" thành "xuatdldam".
- Xuất dữ liệu thép thiết kế cột vách ra mặt bằng Cad.

Version: 8.1

Ngày cập nhật: 22/01/2020

- Vẽ dầm mặt cắt lấy từ excel hoặc bảng tính excel chi tiết
- Vẽ dầm mặt cắt từ winform
- Vẽ Lanh tô, tổng hợp, thống kê lanh tô
- Bổ sung đai U vẽ dầm
- Thêm 1 số lựa chọn trong tính toán dầm - chọn thép dầm tự động
- Load access nội lực tính dầm, sàn, cột vách bằng API Etabs (áp dụng cho Etabs 2016, 2017)
- Fix Tăng tốc độ vẽ dầm lên nhiều lần
- Fix chức năng vẽ đai và thép chủ theo số nhánh đai Thông minh
- Sửa lệnh "taomv" tùy biến

Version: 8.0

Ngày cập nhật: 01/01/2020

- Thêm chức năng vẽ cầu thang và file excel dữ liệu đầu vào cầu thang (lệnh vẽ: "vethang_dce")

Version: 7.9

Ngày cập nhật: 20/12/2019

- Thêm chế độ tính toán cột bằng Prokon - lấy dữ liệu từ Column Foce.
- Chỉnh sửa nội lực tính toán tiết diện bất kỳ bằng Prokon.
- Tối ưu quá trình xuất dữ liệu thuyết minh cọc.

Version: 7.8

Ngày cập nhật: 12/12/2019

- Tăng tốc lệnh tạo Viewport bên layout cho lệnh "TaoMV" và tạo được nhiều tỷ lệ cùng 1 lúc.
- Phần tính toán chọn thép dầm cho phép xuất kết quả tính sang autocad và cập nhập ngược từ autocad về bảng tính.
- Sửa lỗi lệnh "Updatedllinedam".
- Thêm lệnh "ChiaViewport" để chia 1 View bên layout thành 2 View theo đường cắt chọn sẵn.

Version: 7.7

Ngày cập nhật: 08/12/2019

*Triển khai Vẽ dầm:
- Thêm lựa chọn phần neo thép trên không vượt quá mặt dưới dầm.
- Thêm lựa chọn phần neo thép dưới không vượt quá mặt trên dầm.
- Điều chỉnh tỷ lệ khoảng cách giữa các dim, khoảng cách dim và đối tượng, tinh chỉnh gọn bản vẽ.
*Tính toán dầm:
- Thêm chức năng rải text thép đã thiết kế lớp trên và lớp dưới ngược trở vào Autocad.

Version: 7.6

Ngày cập nhật: 05/12/2019

- Thêm chức năng vẽ dầm lật 1 bên
- Thêm chức năng đặt tên dầm Text
- Thêm chức năng update gối tựa dầm vào bảng tính excel
- Update file Hướng dẫn PDF

Version: 7.5

Ngày cập nhật: 13/11/2019

- Thêm chức năng tạo mặt bằng cấu kiện bằng liên kết line
- Sửa lỗi thống kê cốt thép cột vách
- Tạo và chỉnh sửa Liên kết thép trong bản vẽ chi tiết dầm
- Tạo và chỉnh sửa liên kết trong mặt bằng cấu kiện dầm sàn
- Bổ sung bộ tiêu chuẩn tính toán dầm theo EC
- Bổ sung tính toán lõi thang hình dạng bất kỳ bằng API WIndown + Prokon và excel

Version: 7.4

Ngày cập nhật: 30/10/2019

- Bổ sung tính toán dầm theo EC2-2005
- Bổ sung tính năng vẽ dầm lật
- Bổ sung tính năng lập model Etabs không làm tròn tọa độ điểm; hỗ trợ cho lập mô hình xiên

Version: 7.3

Ngày cập nhật: 22/10/2019

- Update; vá lỗi chức năng update thống kê thép dầm, 1 số trường hợp đặc biệt
- Update Shop drawing dầm tự động toàn bộ chỉ với 1 click
- Update tính toán tối ưu cắt thép thi công toàn bộ mặt bằng dầm.
- Update cắt thép; tối ưu cắt thép cho phép sử dụng kho thép lưu trữ....

Version: 7.2

Ngày cập nhật: 07/10/2019

- Update tiến trình hoàn thiện tính toán và vẽ (show thông số % công việc còn lại); Thoát tiến trình khi cần thiết
- Tách riêng hệ số ganma(bt) cho cột tròn, cột vuông theo TCVN
- Update tính toán cột vách bằng Prokon tự động

Version: 7.1

Ngày cập nhật: 02/10/2019

- Chỉnh sửa lỗi 1 số vị trí thống kê thép chưa khớp;
- Thay thế các đường Polilyne thành các đường Leader;
- Cho phép tùy biến đai đỡ lớp gia cường (đai C hoặc thép thẳng);

Version: 6.9

Ngày cập nhật: 29/09/2019

- Update chức năng cập nhập thống kê thép dầm, Tùy chỉnh thép dầm...