DBIM

TẢI VỀ PHẦN MỀM DBIM

Tải Xuống

Lịch sử cập nhật

Version: 2025.3.2

Ngày cập nhật: 18/07/2024

- BÊ TÔNG:
1. Bổ sung tính toán chịu cắt cho sàn
2. Bổ sung tính toán móng đơn
3. Bổ sung đai nằm trong cột (vẽ dầm)
4. Sửa lỗi thống kê thép khi ẩn mặt cắt dọc trong vẽ dầm

Version: 2025.3.1

Ngày cập nhật: 27/06/2024

- BÊ TÔNG:
1. Bổ sung tính toán chịu cắt cho sàn
2. Sửa lỗi khai báo sàn từ Autocad API
3. Thêm gia cường gối L/4; L tính từ tim, khoảng cách bắt đầu từ mép cột

Version: 2025.3.0

Ngày cập nhật: 16/06/2024

- BÊ TÔNG:
1. Sửa lỗi lưu cài đặt theo spec dự án trong cad chuyển từ máy này qua máy khác
2. Thêm tính năng vẽ cọc khoan nhồi
3. Thêm tính năng Move Point Etabs bằng Etabs API
4. Tối ưu tính toán, tìm chiều dày sàn bằng Load Strip API
5. Thêm nét ziczac ở phần tạo mv (chèn layout)
6. Update hỗ trợ sap2000 API
7. Update hỗ trợ Etabs 2022 API
- STEEL:
1. Gán trọng gió theo ASCE
2. tích hợp ETABS 22

Version: 2025.2.3

Ngày cập nhật: 10/04/2024

- BÊ TÔNG:
1. Xuất thống kê thép cong ra excel
2. Thêm mô hình lưới trục từ autocad vào etabs
3. Sửa lỗi mô hình revit 20203 từ autocad
- THÉP:
1.-Tổ hợp theo TCVN 2737 thêm file excel lưu trữ input, thêm dấu tích diễn giải load case
2. Tổ hợp theo User1 add tổng cộng 10 cột cho combine tổng và 10 cột cho combine lẻ (gió...)
3. Hiệu chỉnh combo mình thêm chức năng thay thế tải trọng
4. Uniform load set thêm mục bảng thống kê tải trọng theo màu sắc.

Version: 2025.2.2

Ngày cập nhật: 04/03/2024

PHẦN THÉP:
- Thêm bộ tổ hợp tải trọng theo ASCE 7-10/16
- Tách chức năng xóa nhiều tổ hợp ra độc lập
- Thêm tải trọng nhiệt độ trong mục tiện ích
- Tổ hợp tải trọng của cầu trục thêm bộ tải động đất
- Thêm tạo load combination theo group tải trọng
- Thêm thông tin độ mở để nội suy hệ số áp lực trong
- BÊ TÔNG:
1. Thêm kiểm soát khối lượng khi TKT
2. Thêm gán liên kết thép sàn ở bản vẽ bất kỳ
3. Vẽ thép đai: 1 đầu bẻ 90 độ, 1 đầu bẻ 135 độ

Version: 2025.2.1

Ngày cập nhật: 15/02/2024

- Bổ sung chức năng cầu trục vào bộ công cụ tiện ích
- Xóa vật liệu, tiết diện không sử dụng
- Chuyển đổi nhanh loadcase Linear và Nonlinear
- Thêm envelop bao, bổ sung ENV cho loadcase
- Nhà 1 & 2 mái dốc: Bổ sung TMTT, tải trọng, thay đổi độ dốc
- Bổ sung TMTT gió tác dụng lên tường thẳng đứng theo TCVN
- Nâng số đoạn chia kèo lên 10, gán trực tiếp tiết diện
- Khai báo nhanh tiết diện I có cánh trên # cánh dưới
- Vẽ canopy kết hợp trong các mô hình

Version: 2025.2.0

Ngày cập nhật: 05/02/2024

- BÊ TÔNG:
1. Thêm tính năng lưu dữ liệu ở Module Triển khai Autocad theo từng dự án
2. Thêm tính năng vẽ thép tăng cường nhịp tự động (trong vẽ thép sàn)
3. Quản lý đường kính thép theo mầu sắc
4. Quản lý sheetset bằng Excel

Version: 2025.1.3

Ngày cập nhật: 29/01/2024

- BÊ TÔNG:
1. Thêm tính toán và vẽ cột dồn thép về 2 đầu
2. Chế độ vẽ mặt cắt dầm Start - Mid - End Siêu rút gọn (tối ưu mặt cắt nhất có thể)
3. Thêm tool hỗ trợ QS
4. Sửa lỗi đoạn trừ thép sàn trong shop sàn
5. Sửa lỗi đoạn trừ thép dầm (các nhánh đai trong) của thép đai tăng cường dầm phụ giao dầm chính tại nhịp

Version: 2025.1.2

Ngày cập nhật: 23/01/2024

PHẦN THÉP:

2.1 Thuyết minh tải trọng và tổ hợp tải trọng
2.2 Bổ sung tải trọng động đất
2.3 Bổ sung các ghi chú bằng text màu xanh

3. Mái dốc 2 phía
3.1 Giá trị Gió theo phương X của vùng F, G sẽ có 2 sự lựa chọn (TB vùng hoặc bao lô)
3.2 Gán tải mái theo ASCE7-05

4.1 Gán nhanh phần tử thanh (Vát, hộp, ống…)
4.2 Vẽ nóc gió (3 loại hình dạng)
4.3 Gán nhanh tải nóc gió
4.4 Update Gán tải trọng cột biên

Version: 2025.1.1

Ngày cập nhật: 16/01/2024

- Sửa lỗi copy thép Dầm, Sàn không tự ngắt liên kết dim với đối tượng cũ.

Version: 2025.1.0

Ngày cập nhật: 16/01/2024

- BÊ TÔNG:
1. Lệnh quét thống kê thêm chức năng tự động kiểm tra lỗi thép
2. Dim Định Vị thép tăng cường trong shop dầm
3. Chia thép sàn L/4 chẵn thép so với shopdrawing
4. Dồn thép về 2 đầu trong vẽ cột
- THÉP:
1. Thêm tiện ích cho vật liệu (Đổi tên, đổi mác)
2. Thêm tiện ích cho load combo
3. Vẽ cổ cột
4. Set Story nhanh
5. Thêm chức năng cho mái dốc 2 phía
6. Chia kèo
7. Vẽ nóc gió
8. Vẽ bể nước

Version: 2025.0.0

Ngày cập nhật: 01/01/2024

- CẬP NHẬP DCE STEEL - TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẾ THEO 2737-2023
- Ẩn mặt cắt dọc trong vẽ dầm
- Thêm option gia cường thép tăng cường tính từ tim cột và mép cột
- Thêm Option cắt thép chạy suốt
- Thêm Option kéo thép giá đến hết cột
- Thêm Option Đối số lượng thép và đường kính thép
- Thêm vẽ thép sàn 2 lớp cùng lúc
- Thêm chức năng xuất dữ liệu và quản lý SheetSet từ Excel
- Thêm chức năng thống kê thép sàn của bản vẽ bất kỳ

Version: 2024.3.1

Ngày cập nhật: 05/10/2023

- Thêm tính năng xuất thống kê thép hình dạng bất kỳ ra Excel
- Chỉnh Sửa phần tính nứt móng (đảo ngược momen dài hạn và tổng tải)

Version: 2024.3

Ngày cập nhật: 30/09/2023

- Thêm thuyết minh tính nứt, Cắt cho Móng
- Thêm Option thể hiện vẽ móng cọc
- Thêm Option mặt cắt ngang nằm theo cao độ tầng mặt cắt dọc trong vẽ cột vách
- Thêm chọn tự động thép sàn lớp trên, lớp dưới khác nhau về khoảng rải

Version: 2024.2.5

Ngày cập nhật: 20/09/2023

- Thêm tính năng lưu dữ liệu vẽ móng cọc, đơn
- Thêm tính năng giãn thép trong shop thép biến thiên
- Thêm tính năng vẽ đai tròn cột loại 2
- Thêm lệnh tổng hợp trung bình cộng các thép biến thiên: ThongKeTrungBinhCong_DCE
- Thêm setup chiều dài nối khác nhau giữa các mác thép: ThongKeSetUp_DCE
- Thêm chức năng ghi tổng thép cho phần vẽ vách
- Thêm chức năng khai báo bán kính đoạn bo tròn đai C
- Cập nhập lại tính năng chuyển bộ layer mặc định sang layer bất kỳ

Version: 2024.2.4

Ngày cập nhật: 27/08/2023

- Thêm chức năng insertion Point trong mô hình Etabs vẽ cột
- Thêm chức năng chuyển đổi dữ liệu từ vẽ mặt cắt ngang dầm sang vẽ dầm full

Version: 2024.2.3

Ngày cập nhật: 02/08/2023

- Thêm xuất khối lượng bê tông, ván khuôn từ revit
- Sửa lỗi mất license khi đăng nhập lần 2
- Thêm option ẩn mặt cắt dọc dầm trong vẽ dầm
- Thêm Option: Nếu cắt thép ngoài vùng được phép, thép sẽ tăng chiều dài nối - trong shopdrawing

Version: 2024.2.2

Ngày cập nhật: 23/07/2023

- Thêm chức năng vẽ sàn xiên
- Thêm API Etabs 2021
- Fix lỗi chức năng tìm chiều dày sàn móng tự động trong tính toán móng
- Bổ sung thêm chức năng xuất dữ liệu tính toán Móng từ Excel qua Autocad

Version: 2024.2.1

Ngày cập nhật: 14/07/2023

- Thêm chức năng vẽ mặt cắt Sàn xiên, chéo...

Version: 2024.2

Ngày cập nhật: 09/07/2023

- Thêm chức năng bổ sung tên dầm mới vào bảng tính dầm
- Thêm chức năng tìm chiều dày sàn, móng trong tính toán sàn, móng
- Thêm chức năng vẽ cột trên và cột dưới dầm khác kích thước (trong vẽ chi tiết dầm)
- Thêm chức năng vẽ dầm xiên
- Update tải trọng gió theo tiêu chuẩn Việt Nam 2737-2023

Version: 2024.1.2

Ngày cập nhật: 12/06/2023

- Thêm giới hạn nứt phân chia lớp trên và lớp dưới cho tính dầm
- Tối ưu lại thuật toán cắt thép (Tổ hợp cắt thép) - Phần lấy dữ liệu từ kho thép có sẵn

Version: 2024.1.1

Ngày cập nhật: 02/06/2023

- thêm bẻ móc thép lớp trên cho phần vẽ mặt cắt sàn
- Xuất thông số của Block, Text, Mtext ra excel
- Update dữ liệu, THông số từ Excel vào Block (Text, Mtext)
- Xuất thông số của polyline ra Excel
- Xuất thông số của Point Ra Excel
- Lấy tọa độ X,Y từ Excel để rải Point vào cad
- Vẽ thép sàn tăng cường L/4

Version: 2024.1.0

Ngày cập nhật: 21/05/2023

- Sửa lỗi vẽ đai C góc quay 90 độ
- Sửa lỗi rải thép sàn biến thiên tự động

Version: 2024.0.2

Ngày cập nhật: 18/05/2023

- Update phần thép biến thiên sàn
- Thêm chức năng Dim định vị cọc
- Thêm chức năng Dim định vị đài cọc

Version: 2024.0.1

Ngày cập nhật: 11/05/2023

- Fix lỗi tìm chiều dày sàn tự động trong tính toán móng
- Fix lỗi tìm chiều dày sàn tự động trong tính toán Sàn
- Fix lỗi thống kê thép đai bẻ góc 90 độ; thống kê thép hình dạng bất kỳ

Version: 2024.0

Ngày cập nhật: 09/05/2023

- Thêm API Safe 2020 vào tất cả các hạng mục tính toán: https://youtu.be/LZScNt4aRA8
- Thêm API tính toán sàn Etabs ở Tính Dầm, Sàn và Móng (STRIP) (Đối với Ver 2018 trở lên)
- Thêm API tính toán và check gió động, động đất (Đối với Ver 2018 trở lên):https://youtu.be/3vIt0nAlv48
- Check phản lực cọc: https://youtu.be/U_q8JehXnJY
- Đặt tên Pier tự động: https://youtu.be/3UD4OJp66Hw
- Lệnh TruDim_DCE: Gán đoạn trừ dim cho đối tượng: https://youtu.be/h6QoPs9_EMs

Version: 2023.8

Ngày cập nhật: 22/04/2023

- Sửa lỗi gán tải trọng tường từ cad sang Etabs không hiển thị view
- Thêm Option model Etabs cột, vách, Sàn bằng cách draw rectang
- Thêm Option model Etabs cột vách bằng cách select rectang hoặc hatch bất kỳ
- Tối ưu tốc độ phần gán tải tường Etabs từ Cad

Version: 2023.7

Ngày cập nhật: 19/04/2023

- Thêm option không vẽ thép (trong vẽ mặt cắt sàn)
- Thêm option Gióng thẳng hàng thép sàn, thống kê thép chân chó
- Thêm option rải cột trên mặt bằng kết cấu
- Thêm option dim cột trên mặt bằng kết cấu
- Sửa lỗi tìm chiều dày sàn tự động trong tính toán sàn
- Sửa lỗi nhận dạng thép đai xoắn(bẻ góc 90 độ)

Version: 2023.6

Ngày cập nhật: 08/04/2023

- Fix lỗi tạo field trong shopdrawing dầm
- Thêm option select line, polyline Dầm, Sàn hạ cốt trong vẽ mặt cắt sàn (Vẽ Mặt cắt sàn Pro>
- Bổ sung thêm nhiều hình dạng cọc vuông trong phần cọc
- Fix lỗi hay đơ excel khi chọn số lượng cọc Hoặc phần check tỷ số nén qua API Etabs

Version: 2023.5

Ngày cập nhật: 02/04/2023

- Thêm chức năng vẽ mặt cắt sàn: https://youtu.be/tc-VttpZqU0
- Thêm chức năng model Etabs Springs từ block cọc
- Thêm chức năng model Etabs dầm bằng cách select 2 cột
- Thêm option vẽ cột chỉ có 2 thanh thép
- Thêm chế độ 1 mview - 1 layout trong lệnh taomv
- Thêm option cutthep tùy biến (cắt trái qua phải hoặc cut phải qua trái, độ dài tùy chọn)
- Dimrebar thêm chế độ dim thép biến thiên

Version: 2023.4.3

Ngày cập nhật: 05/03/2023

- Thêm chức năng không shop thép dầm tại gối
- Thêm option chọn đk nối coupler cho cột vách
- Thêm Lệnh Dai90V_dce; Dai190V_dce... để thay thế các loại hình dạng đai
- Thêm lệnh ReplaceBlock_dce để thay thế block hoặc line hoặc poly bằng Block khác
- Thêm chức năng tự động kiểm tra kích thước gối hoặc hình dạng gối còn thiếu từ cad nhập sang file tính dầm (lệnh KiemTraKichThuocGoiDam_DCE)

Version: 2023.4.2

Ngày cập nhật: 09/12/2022

- Update phần tạo cột vách Revit từ Polyline (hoặc Hacth)

Version: 2023.4.1

Ngày cập nhật: 29/11/2022

- Tăng tốc xử lý Revit
- Mở chức năng Revit cho Licese dùng thử
- Update lại trọng tâm cốt thép trong phần xem thuyết minh tính toán dầm.

Version: 2023.4

Ngày cập nhật: 28/11/2022

- Thêm shoprebar polyline dạng ARC
- Bổ sung Omit Slendemess momen và Allow angled neutral axis trong tính toán cột vách
- Thêm chế độ 1 mview - 1 layout (lệnh TaoMV)
- Thêm thống kê thép sàn bất kỳ
- Tính toán lại móc đai trong phần shop thép
- Thêm nối copler trong vẽ cột vách
- Bổ sung bản trial Revit

Version: 2023.3.5

Ngày cập nhật: 20/10/2022

- Thêm chức năng nếu chỉnh edit thép=> thống kê tự điều chỉnh theo (số lượng cấu kiện, đường kính, tên cấu kiện, số hiệu thép)
- Thêm chức năng tự dim thép trong vẽ thép sàn
- Thêm option thể hiện, sắp xếp lại bản vẽ trong shopdrawing dầm
- Thêm option cho phép người dùng tự chia vùng được cắt ở shop dầm

Version: 2023.3.4

Ngày cập nhật: 13/10/2022

- Fix lỗi cường độ thép trong tính toán móng ở bản 2023.3.3 (các bản về trước không bị) đang lấy mặc định CB240-V

Version: 2023.3.3

Ngày cập nhật: 09/10/2022

- Bổ sung tính Nứt + Tính cắt cho đài móng

Version: 2023.3.2

Ngày cập nhật: 06/10/2022

- Chuyển thép kata về thép DBIM
- Thêm Option getleng bằng cách quét chọn line (áp dụng cho cả block hoặc Exreft)
- Thay đổi chế độ rút gọn mặt cắt start - Mid - End trong vẽ dầm
- Lấy diện tích thép trực tiếp từ Etabs qua file vẽ dầm
- Gán liên kết line dầm nằm trong block Exreft (Tính toán dầm)
- Thêm chức năng xuất dữ liệu tính toán (MBKC nằm trong block hoặc exreft); không cần dùng Block trục để lấy vị trí trục
- Chi tiết cập nhập: https://youtu.be/4oae-GI6fuo

Version: 2023.3.1

Ngày cập nhật: 30/09/2022

- Chuyển đổi thép Kata về thép DBIM để thống kê hoặc shopdrawing
- Thêm option GetLength dầm - trong vẽ dầm (quét chọn trực tiếp trên MB, có thể lấy qua Block hoặc Exreft)

Version: 2023.3.0

Ngày cập nhật: 14/09/2022

- Thêm option khai báo Móc đai ngoài và Móc đai trong (vẽ chi tiết dầm) khác nhau.

Version: 2023.2.1

Ngày cập nhật: 14/09/2022

Tính toán giới hạn tính toán khả năng chịu cắt của thép đai theo công thức 95 và giới hạn theo Công thức 91-TCVN 5574-2018

Version: 2023.2.0

Ngày cập nhật: 13/09/2022

- Thêm tùy chọn vẽ cầu thang ZicZac (cầu thang giật)
- Thêm tùy chọn lưu dữ liệu vẽ thang và lấy dữ liệu vẽ thang
- Thay đổi format vẽ cầu thang
- Thêm Option kéo thép trên xuống (hoặc kéo thép dưới lên) trong vẽ móng cọc
- Thêm option vẽ cột vách chia phần ngầm và phần thân tùy ý

Version: 2023.1.1

Ngày cập nhật: 07/09/2022

- Cập nhập 1 số chức năng vẽ cột, API etabs

Version: 2023.1.0

Ngày cập nhật: 23/08/2022

- Thêm chức năng lấy dữ liệu dầm đã vẽ trả ngược về Excel
- Chỉnh sửa 1 vài chức năng tính toán cột vách bằng Prokon
- Thêm tiêu chuẩn tính toán Prokon

Version: 2023.0.3

Ngày cập nhật: 18/08/2022

- Thêm option quay móc đai 90 độ trong vẽ cột
- Thêm option chọn trước cột cần tính toán trong tính cột
- Thêm option luôn bố trí khoảng cách đai gối trong tính toán dầm
- Thêm chức năng vẽ vách thang máy
- Thêm chức năng vẽ vách bể nước
- Thêm chức năng GetLength dầm từ MBKC bằng cách quét chọn

Version: 2023.0.2

Ngày cập nhật: 28/07/2022

- Bổ sung Option xuất thống kê thép qua excel với kích thước và hình dạng chi tiết

Version: 2023.0.1

Ngày cập nhật: 27/07/2022

- Fix 1 số lỗi biên dịch phần mềm cần update và thay thế bản V2023.0.0
- Bổ sung hướng dẫn 1 số tính năng DBIM phiên bản 2023: https://youtu.be/ux-PIMrZg9c

Version: 2023.0.0

Ngày cập nhật: 26/07/2022

- Thêm option quay cột 90 độ trong vẽ cột
- Cho phép tùy biến điều chỉnh số hiệu vị trí mặt cắt bắt đầu trong vẽ dầm
- Bổ sung lệnh xem thứ tự đánh số cọc (XemThuTuCoc_Dce)
- Bổ sung lệnh STT_DCE: Đánh số thứ tự Text, Mtext, Block ATT từ 1-1000… hoặc từ A-Z
- Bổ sung 1 số tính năng model etabs từ cad
- Bổ sung lệnh chia dầm, chia cột dài thành nhiều đoạn
- Thêm option và tối ưu thép cho shopdrawing, cắt thép
- Thêm Option Dự toán khối lượng từ Etabs

Version: 2022.1.1

Ngày cập nhật: 25/04/2022

Sửa 1 số lỗi và thêm option phần gán tải tường, Model cọc từ cad qua Etabs

Version: 2022.1.0

Ngày cập nhật: 22/04/2022

- Thêm bề rộng Strip trong thuyết minh tính toán sàn
- Thêm option dim lớp bê tông bảo vệ 4 mặt dầm
- Thêm khai báo cột vách dầm sàn bên Etabs trực tiếp từ autocad
- Thêm Triển khai gối nhịp trong vẽ dầm full
- Thêm Option tự nhận cao độ dầm, Chiều dày sàn, cột dừng, tai sàn trái, phải trong tính toán và vẽ dầm
- Thêm option gán tải tường tự động, tự nhận chiều cao...
- CHI TIẾT UPDATE XEM TẠI: https://youtu.be/0pHkFRVamyw

Version: 2022.0.4

Ngày cập nhật: 26/03/2022

- Fix lỗi vẽ dầm mặt cắt trong Excel - hạ cos sàn - Fix lỗi khi copy hoặc lấy đối xứng các đối tượng trong cad, phần mềm tự select toàn bộ đối tượng của DCE - tránh trường hợp xóa hoặc move toàn bộ đối tượng của bản vẽ

Version: 2022.0.3

Ngày cập nhật: 23/03/2022

- Fix lỗi đổi đơn vị kN.m trong tính toán, model etabs bằng API

Version: 2022.0.2

Ngày cập nhật: 20/03/2022

- Thêm Option điều chỉnh đoạn bẻ ke trong vẽ cột vách
- Thêm Option điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mối nối trong shopdrawing dầm
- Thêm option tính đai hoặc không tính đai trong phần tính toán cột vách (tăng tốc độ tính toán)

Version: 2022.0.1

Ngày cập nhật: 07/03/2022

- Thêm Option chiều dài nối thép khác nhau từng tầng trong vẽ cột vách
- Kết hợp check tỷ số nén trong bảng tính cột vách
- Bổ sung tính toán cốt đai cột vách theo 5574-2018
- Thêm option chọn loại block tag bằng lệnh TagThep_DCE
- Thêm Option không ghi số lượng cấu kiện trong vẽ dầm
- Thêm chức năng chuyển đổi loại thép Top - Bot - Giá trong gán liên kết thép
- Chỉnh sửa bê tông lót ở vẽ mặt cắt dầm
- Thêm option bẻ móc đai kín 90 độ trong vẽ dầm

Version: 9.7

Ngày cập nhật: 10/11/2021

- Thêm 1 số option gán liên kết thép
- Thêm Option thống kê thép đai C và đai Vòng theo cách cộng dồn kích thước hoặc kích thước thật (tính cả góc bo tròn)

Version: 9.6

Ngày cập nhật: 27/10/2021

- Thêm chức năng vẽ đai cột xiên, chéo
- Thêm chức năng vẽ toàn bộ thép chờ móng cột, vách
- thêm chức năng vẽ toàn bộ thép phần thân cột vách
- Chi tiết hướng dẫn: https://youtu.be/bNu3L9UYpEc - Chi tiết hướng dẫn: https://youtu.be/FhJpUzYcfok

Version: 9.5

Ngày cập nhật: 16/10/2021

- Nâng cấp shopdrawing cấu kiện bất kỳ
- Nâng cấp lệnh DimRebar
- Bổ sung shopdrawing sàn
- Bổ sung chức năng đổi thép dạng polyline thành thép chấm tròn và ngược lại

Version: 9.4

Ngày cập nhật: 05/10/2021

- Sửa lỗi dò tìm chiều dày sàn trong tính toán sàn
- Thêm option tổng hợp số lượng các loại cọc
- Thêm option xuất mặt bằng cọc và đài cọc từ safe ra Autocad

Version: 9.3

Ngày cập nhật: 21/09/2021

- 1. Thêm tính năng dim định vị cột
- 2. Thêm tính năng vẽ cột trên mặt bằng
- 3. Thêm tính năng tự động sắp xếp lại Block beam, kéo 2 đầu dầm
- 4. Thêm tính năng tạo mv chia theo phương đứng

Version: 9.2

Ngày cập nhật: 13/09/2021

- Thêm chức năng rải thép sàn tự động bằng Group
- Điều chỉnh chức năng tìm chiều dày sàn trong tính toán sàn
- Điều chỉnh chức năng gán liên kết thép
- Điều chỉnh chức năng sắp xếp vẽ dầm mặt cắt từ Excel
- Thêm Option xuất tên dầm từ excel tính dầm ra cad - Tên nằm ngang
- Phân biệt Nét bê tông lót và nét bao móng trong vẽ móng cọc và vẽ móng đơn

Version: 9.1

Ngày cập nhật: 26/08/2021

- Thêm chức năng tự động LogOut license Vip cho doanh nghiệp
- Thêm chức năng tách cột, Tách hàng khi xuất thống kê thép
- Thêm chức năng tách cột, Tách hàng khi xuất tọa độ cọc

Version: 9.0

Ngày cập nhật: 16/08/2021

- Thêm option giật tai sàn trái, phải trong vẽ dầm và vẽ dâm mặt cắt
- Thêm option thống kê thép cấu tạo cho thép lớp trên sàn. (đối với loại sàn không rải đều lớp trên)
- Thêm chức năng tự nhận diện chiều dày sàn trong tính toán sàn

Version: 8.9

Ngày cập nhật: 07/08/2021

- Thêm chức năng làm tròn thép thống kê trong DCESETUP
- Thêm chức năng ghi tiếng anh trong bản vẽ chi tiết
- Thêm chức năng chuyển dim trong mặt cắt dầm sang Phải => cân đối bản vẽ

Version: 8.8

Ngày cập nhật: 01/08/2021

- Thêm lệnh DCEQS hỗ trợ người dùng QS
- Rút gọn quy trình model Etabs bằng Etabs API:
+ Video 1: https://youtu.be/XCJsYYcK-JI
- Rút gọn quy trình tính toán kết hợp triển khai bản vẽ dầm
+ Video 1: https://youtu.be/bbkWwBS4EHE
+ Video 2: https://youtu.be/VLuwGwbmW8I
- Thêm option tự đổi tên layer về layer công ty

Version: 8.7.8

Ngày cập nhật: 22/07/2021

- Sửa lỗi dò tìm tiết diện dầm trong lập model Etabs
- Sửa lỗi view cột thẳng hàng trong model Etabs
- Thêm lệnh DCEQS hỗ trợ người dùng QS

Version: 8.7.7

Ngày cập nhật: 18/07/2021

- Sửa chức năng extend frame trong Model Etabs API
- Sửa chức năng đánh số hiệu thép trong shopdrawing

Version: 8.7.6

Ngày cập nhật: 13/07/2021

- Chỉnh sửa 1 số chức năng Model Etabs
- Thêm chức năng xuất dữ liệu thông số sàn từ excel ra autocad
- Thêm lệnh CreateField_DCE - hỗ trợ các chức năng tạo Filed
- Chỉnh sửa 1 số trường hợp đặc biệt thống kê thép thiếu chiều dài nối
- Chỉnh sửa chức năng xuất thống kê thép ra Excel (thêm tên cấu kiện

Version: 8.7.5

Ngày cập nhật: 14/06/2021

- Sửa lỗi vẽ mặt cắt móng đơn, móng cọc

Version: 8.7.4

Ngày cập nhật: 13/06/2021

- Thêm bê tông lót móng trong vẽ móng đơn
- Thêm bê tông lót móng trong vẽ móng cọc
- Thêm chức năng rải thép sàn tự động (Thép Base)
- Thêm chức năng combined thép các dầm giống nhau trong thiết kế dầm
- Thêm chức năng combined nội lực các dầm giống nhau trong thiết kế dầm
- Thêm chức năng gán dữ liệu line & text dầm (ALL) trong thiết kế dầm
- Thêm lệnh RESETSOHIEUTHEP_DCE để reset số hiệu bản vẽ theo thứ tự (1-2-3-4-...-100)

Version: 8.7.3

Ngày cập nhật: 29/05/2021

- Thêm Option đăng xuất tài khoản trên thiết bị khác từ xa

Version: 8.7.2

Ngày cập nhật: 05/05/2021

- Thêm Option triển khai đai cột
- Thêm Option vẽ đai chữ nhật cho cột tròn
- Sửa chức năng mất đoạn trừ khoảng rải khi sửa số lượng cấu kiện
- Thêm option thép Giá (vẽ dầm) được phép chạy suốt khi thỏa mãn điều kiện không cắt
- Thêm option vẽ đai C 1 đầu 180 độ, 1 đầu 135 độ
- Thêm Option thay đổi ký tự khoảng rải a
- Thêm Option thay đổi font chữ Unicode => TCVN3 => VNI
- Thêm chức năng vẽ móng cọc lấy dữ liệu từ Excel

Version: 8.7.1

Ngày cập nhật: 24/04/2021

- Thêm chức năng xuất dữ liệu 1 cây dầm từ Revit qua excel
- Thêm chức năng lấy dầm giao tại nhịp, dầm giao tại gối từ Revit
- Fix lỗi thép gia cường gối, Thép gia cường nhịp với các đoạn dầm ảo (đoạn dầm khai báo có L Gối =0)
- Thêm chức năng vẽ Ô văng
- Thêm chức năng thống kê bê tông cho dầm, cột, vách, Lanh tô, Ô văng, Bổ trụ...

Version: 8.6.8

Ngày cập nhật: 27/03/2021

- Update chức năng liên kết mbkc revit
- Lệnh nhấn thép dầm thêm option cắt thép
- Thêm các option triển khai chi tiết vách
- Thêm chức năng gán nhanh liên kết line và text dầm

Version: 8.6.7.1

Ngày cập nhật: 14/03/2021

- Thêm chức năng vẽ móng đơn
- Thêm chức năng vẽ thép kép cho sàn

Version: 8.6.7

Ngày cập nhật: 08/03/2021

- Thêm chức năng vẽ móng băng không móc
- Thêm Option nối thép cột đúng tâm
- Thêm Option thể hiện bản vẽ cột
- Thêm chức năng vẽ móng cọc, rải đài cọc
- Sửa 1 số lỗi số hiệu thép sàn, tag thép... - Hướng dẫn thanh toán license online: https://dcejsc.com/huong-dan-nap-tien

Version: 8.6.6

Ngày cập nhật: 19/01/2021

- Thêm chức năng vẽ móng băng sử dụng file vẽ dầm
- Thay đổi giao diện vẽ Cột, Vách
- Thêm chức năng nối thép cột cùng 1 vị trí cột, vách
- Thêm chức năng tùy chọn tầng được phép nối cột, vách
- Thêm chức năng thanh toán license online trực tiếp trên web
- Hướng dẫn thanh toán license online: https://dcejsc.com/huong-dan-nap-tien

Version: 8.6.5

Ngày cập nhật: 18/12/2020

- Thêm chức năng cập nhập tên trong Etabs theo bảng tính Excel
- Thêm chức năng bắt điểm thông minh trong etabs với các loại mô hình cong xiên
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.6.4

Ngày cập nhật: 13/12/2020

- Thêm Option Chiều dài thép tăng cường gối và khoảng rải đai gối có thể khác nhau (xem chi tiết ô "J2" file excel vẽ dầm
- Sửa số lượng thép đai trong trường hợp có dầm giao giữa nhịp
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.6.3

Ngày cập nhật: 04/12/2020

- Thêm Option vẽ thép sàn polyline, thép sàn biến thiên, chỉnh sửa thép sàn
- Sửa lại 1 số ký hiệu thép dầm
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.6.2

Ngày cập nhật: 29/11/2020

- Cập nhập Vẽ thép Sàn biến thiên
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.6.1

Ngày cập nhật: 25/11/2020

- Tùy biến Vẽ thép vách lõi thang máy
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.6

Ngày cập nhật: 16/11/2020

Thay đổi đường kính thép chạy suốt
Thêm option cho lệnh lệnh "STK_DCE"
Thêm lệnh "REBARBEND" nhấn thép bất kỳ
Thêm thông số chiều dài thép gia cường Top ở vị trí giữa nhịp
Thêm thông số chiều dài thép gia cường Bot ở gối
Sửa 1 số option cắt thép và tối ưu thép trong shopdrawing
Thêm Option đặt tên trong vẽ lanh tô
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.5.9

Ngày cập nhật: 06/11/2020

- Thêm option tổng hợp thống kê thép
- Thêm Chức năng gán liên kết text dầm và Đường Arc trong tính dầm
- Thêm chức năng vẽ mbkc bằng line
- Cho phép tùy biến layer MBCK và Block sàn theo Layer từng công ty
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.5.8

Ngày cập nhật: 03/11/2020

- Sửa 1 số lỗi tự động edit dữ liệu ẩn khi sử dụng lệnh Copy hoặc Mirror
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.5.7

Ngày cập nhật: 31/10/2020

- Bổ sung vẽ thép sàn bằng polyline
- Chức năng shop beam 1 cây dầm bất kỳ
- Chức năng shop rebar
- Chỉnh sửa chức năng View thép, Link thép...
- Xuất dữ liệu dầm Top, Bot ra autocad đồng thời
..........
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.5.6

Ngày cập nhật: 30/10/2020

- Bổ sung vẽ thép sàn bằng polyline
- Chức năng shop beam 1 cây dầm bất kỳ
- Chức năng shop rebar
- Chỉnh sửa chức năng View thép, Link thép...
- Xuất dữ liệu dầm Top, Bot ra autocad đồng thời
..........
- Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
- Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.5.5

Ngày cập nhật: 07/10/2020

-Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
-Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
-Zalo hỗ trợ: 0989.111.206
-Tự động load Ribbon

Version: 8.5.4

Ngày cập nhật: 02/10/2020

-Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
-Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
-Zalo hỗ trợ: 0989.111.206
-Cập nhập chức năng shopdrawing dầm
-Thêm thanh công cụ ribbon autocad bằng lệnh "DCERIBBON"

Version: 8.5.3

Ngày cập nhật: 23/09/2020

Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.5.2

Ngày cập nhật: 26/08/2020

Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
Zalo hỗ trợ: 0989.111.206

Version: 8.5.1

Ngày cập nhật: 18/08/2020

- Cập nhập tiêu chuẩn 5574-2018
- Toàn bộ bản mới dùng với file Excel mới, Không dùng chung với file excel cũ
- Có thể dùng song song 2 phiên bản cùng lúc
- Chi tiết cài đặt tại: https://youtu.be/322Id4Abtt4
- Tăng tốc tính toán toàn bộ phần mềm.
- Mỗi bảng điều khiển tính đều có phần hướng dẫn nhỏ phía dưới.

Version: 8.4.4.4

Ngày cập nhật: 25/05/2020

- Sửa lỗi "insertpoint" cột trong lập model Etabs
- Sửa lỗi "local axis" dầm trong lập model Etabs
- Thêm 1 số thư viện thống kê thép
- Bổ sung chức năng điền kích thước gối tựa trong vẽ triển khai chi tiết dầm

Version: 8.4.4.3

Ngày cập nhật: 20/05/2020

- Thêm chức năng tạo model etabs từ mặt bằng cấu kiện có sẵn
- Thêm chức năng tạo nhanh mặt bằng cấu kiện từ Block dầm
- Sửa lỗi vẽ polyline sàn trong lập model Etabs không cần close
- Sửa lỗi vẽ Vách quay chưa đúng chiều trong lập model Etabs
- Thêm chức năng select Point trong lập model Etabs để làm thư viện point so sánh
- Thống kê cấu kiện thép hình dạng polyline bất kỳ
- Nhận dạng thép thông minh
- Sửa lỗi thống kê thép 1 số trường hợp chưa đúng

Version: 8.4.4.2

Ngày cập nhật: 09/05/2020

- Thêm option "updatemodelEtabs" trực tiếp từ mặt bằng cấu kiện
- Thêm lệnh "UpdatemodelEtabs" vào Autocad => kết nối trực tiếp Etabs
- Thêm khai báo bề rộng cột trong vẽ mặt cắt dầm
- Sửa hình dáng thép chờ móng trong vẽ cột, vẽ vách
- Update thống kê tự động trong vẽ móng đơn, vẽ móng cọc, vẽ lanh tô
- Thêm khai báo option thông số Linetype scale cho các nét đứt, nét trục...
- Một số chỉnh sửa về hình thức khác...

Version: 8.4.4.1

Ngày cập nhật: 07/04/2020

- Sửa lỗi thống kê thép cột vách, 1 số trường hợp bị thêm khối lượng đai

Version: 8.4.4

Ngày cập nhật: 05/04/2020

- Bổ sung vẽ thép chấm tròn
- Bổ sung công cụ tag thép bất kỳ
- Bổ sung công cụ Xóa links thép
- Bổ sung xuất thống kê Excel
- Bổ sung thanh công cụ và thanh riboon
- Bổ sung lệnh "Nhanthep_DCE" => nhấn thép
- Tắt tạm thời chức năng shop dầm để làm lại

Version: 8.4.3

Ngày cập nhật: 19/03/2020

- Thêm chức năng không bẻ neo thép lớp dưới
- Thêm option xuất thuyết minh cho sàn
- Sửa 1 số lỗi API Etabs cho dầm và cột vách.

Version: 8.4.2

Ngày cập nhật: 12/03/2020

-Update cho phép vẽ cột vách 2 tầng 1, hoặc gộp bất kỳ tầng nào với nhau
- Sửa 1 số lỗi API etabs phần tính toán cột và tính toán dầm.

Version: 8.4.1

Ngày cập nhật: 10/03/2020

- Tinh chỉnh mặt cắt dọc dầm, rút gọn số lượng ký hiệu mặt cắt trong 1 nhịp nếu trùng nhau.
- Tinh chỉnh mặt cắt dọc dầm, rút gọn số lượng ký hiệu text thép trong 1 nhịp nếu trùng nhau.
- Sửa Lỗi tạo file prokon đối với tiết diện vách thay đổi đường kính biên và nhịp.
- Sửa Lỗi load nội lực dầm Với API cho Etabs 2017.

Version: 8.4

Ngày cập nhật: 29/02/2020

- Sửa lỗi lỗi lệnh "ktc" import kích thước cột, nhịp vào file vẽ dầm.
- Thêm chức năng vẽ Lớp bê tông lót, Dầm chính giao dầm phụ, đai vai bò.

Version: 8.3

Ngày cập nhật: 21/02/2020

- Sửa lỗi links thép phần vách 2 đường kính.
- Thêm cao độ phần vẽ mặt cắt dọc cột, vách.

Version: 8.2

Ngày cập nhật: 13/02/2020

- Vẽ dầm 5 lớp thép trên, 5 lớp dưới.
- Quét, Update thống kê cho Cột, Vách.
- Gán dữ liệu và thống kê cho 1 thanh thép (polyline) bất kỳ.
- Sửa và update lại lệnh "stk".
- Sửa lại lệnh "Taomv". cho phép tự động nhận tỷ lệ.
- Sửa lệnh "thongkethepdam" thành "quetthongke".
- Sửa lệnh "xemlienketthepdam" thành "xemlienketthep".
- Sửa lệnh "xuatdllinedam" thành "xuatdldam".
- Xuất dữ liệu thép thiết kế cột vách ra mặt bằng Cad.

Version: 8.1

Ngày cập nhật: 22/01/2020

- Vẽ dầm mặt cắt lấy từ excel hoặc bảng tính excel chi tiết
- Vẽ dầm mặt cắt từ winform
- Vẽ Lanh tô, tổng hợp, thống kê lanh tô
- Bổ sung đai U vẽ dầm
- Thêm 1 số lựa chọn trong tính toán dầm - chọn thép dầm tự động
- Load access nội lực tính dầm, sàn, cột vách bằng API Etabs (áp dụng cho Etabs 2016, 2017)
- Fix Tăng tốc độ vẽ dầm lên nhiều lần
- Fix chức năng vẽ đai và thép chủ theo số nhánh đai Thông minh
- Sửa lệnh "taomv" tùy biến

Version: 8.0

Ngày cập nhật: 01/01/2020

- Thêm chức năng vẽ cầu thang và file excel dữ liệu đầu vào cầu thang (lệnh vẽ: "vethang_dce")

Version: 7.9

Ngày cập nhật: 20/12/2019

- Thêm chế độ tính toán cột bằng Prokon - lấy dữ liệu từ Column Foce.
- Chỉnh sửa nội lực tính toán tiết diện bất kỳ bằng Prokon.
- Tối ưu quá trình xuất dữ liệu thuyết minh cọc.

Version: 7.8

Ngày cập nhật: 12/12/2019

- Tăng tốc lệnh tạo Viewport bên layout cho lệnh "TaoMV" và tạo được nhiều tỷ lệ cùng 1 lúc.
- Phần tính toán chọn thép dầm cho phép xuất kết quả tính sang autocad và cập nhập ngược từ autocad về bảng tính.
- Sửa lỗi lệnh "Updatedllinedam".
- Thêm lệnh "ChiaViewport" để chia 1 View bên layout thành 2 View theo đường cắt chọn sẵn.

Version: 7.7

Ngày cập nhật: 08/12/2019

*Triển khai Vẽ dầm:
- Thêm lựa chọn phần neo thép trên không vượt quá mặt dưới dầm.
- Thêm lựa chọn phần neo thép dưới không vượt quá mặt trên dầm.
- Điều chỉnh tỷ lệ khoảng cách giữa các dim, khoảng cách dim và đối tượng, tinh chỉnh gọn bản vẽ.
*Tính toán dầm:
- Thêm chức năng rải text thép đã thiết kế lớp trên và lớp dưới ngược trở vào Autocad.

Version: 7.6

Ngày cập nhật: 05/12/2019

- Thêm chức năng vẽ dầm lật 1 bên
- Thêm chức năng đặt tên dầm Text
- Thêm chức năng update gối tựa dầm vào bảng tính excel
- Update file Hướng dẫn PDF

Version: 7.5

Ngày cập nhật: 13/11/2019

- Thêm chức năng tạo mặt bằng cấu kiện bằng liên kết line
- Sửa lỗi thống kê cốt thép cột vách
- Tạo và chỉnh sửa Liên kết thép trong bản vẽ chi tiết dầm
- Tạo và chỉnh sửa liên kết trong mặt bằng cấu kiện dầm sàn
- Bổ sung bộ tiêu chuẩn tính toán dầm theo EC
- Bổ sung tính toán lõi thang hình dạng bất kỳ bằng API WIndown + Prokon và excel

Version: 7.4

Ngày cập nhật: 30/10/2019

- Bổ sung tính toán dầm theo EC2-2005
- Bổ sung tính năng vẽ dầm lật
- Bổ sung tính năng lập model Etabs không làm tròn tọa độ điểm; hỗ trợ cho lập mô hình xiên

Version: 7.3

Ngày cập nhật: 22/10/2019

- Update; vá lỗi chức năng update thống kê thép dầm, 1 số trường hợp đặc biệt
- Update Shop drawing dầm tự động toàn bộ chỉ với 1 click
- Update tính toán tối ưu cắt thép thi công toàn bộ mặt bằng dầm.
- Update cắt thép; tối ưu cắt thép cho phép sử dụng kho thép lưu trữ....

Version: 7.2

Ngày cập nhật: 07/10/2019

- Update tiến trình hoàn thiện tính toán và vẽ (show thông số % công việc còn lại); Thoát tiến trình khi cần thiết
- Tách riêng hệ số ganma(bt) cho cột tròn, cột vuông theo TCVN
- Update tính toán cột vách bằng Prokon tự động

Version: 7.1

Ngày cập nhật: 02/10/2019

- Chỉnh sửa lỗi 1 số vị trí thống kê thép chưa khớp;
- Thay thế các đường Polilyne thành các đường Leader;
- Cho phép tùy biến đai đỡ lớp gia cường (đai C hoặc thép thẳng);