DBIM

LINK TỔNG HỢP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM: 

https://dcejsc.com/dbim-tong-hop-huong-dan-su-dung

 

+ Cấu hình và các phiên bản phần mềm DCE đề xuất:

          -  Autocad 2013, Phiên bản 64 bit trở lên.

             - Excel 2013 Phiên bản 64 bit trở lên.

             - Access 2013 Phiên bản 64 bit trở lên.

             - Etabs 2015 Phiên bản 64 bit trở lên.

             - Net framework 4.0 trở lên.

 

Bước 1: Giải nén file "DCE.zip", chọn thư mục "01. File cài đặt":

 

 

Bước 2: Click chuột phải vào file cài đặt chọn “Run as administrator”:

 

 

Bước 3: Chọn "Yes":

 

 

Bước 4: Chọn "Next":

 

 

Bước 5: Chọn "Next":

 

 

Bước 6: Chọn "Next":

 

 

Bước 7: Chọn "Next":

 

 

Bước 8: Chọn "Install":

 

 

Bước 9: Chọn "Next":

 

 

Bước 10: Tích chọn "Launch Dce Pro" và "Next":

 

 

Bước 11: Mở Excel Chọn "Options":

 

 

Bước 12: Trong tab Add-ins chọn Excel Add-ins -> Go...

 

 

Bước 13: Chọn Browse... dẫn đến thư mục: "C:\Dce Pro\V.2020" Chọn 1 trong 2 file phù hợp:

DCE Excel-AddIn.xll (dùng cho máy cài đặt excel 32 bit)

DCE Excel-AddIn64.xll (dùng cho máy cài đặt excel 64 bit)

Nhấn OK 2 lần

 

 

Bước 14: Mở Excel (hoặc mở Autocad; Load lisp "C:\Dce Pro\DCE Pro.lsp"; sử dụng lệnh "dangnhapdce")

tiến hành đăng nhập sử dụng phần mềm:

 

 

Bước 15: Điền đầy đủ thông tin, mật khẩu và license để đăng nhập:

 

 

Bước 16: Thông báo đăng nhập thành công:

 

 

Bước 17: Để sử dụng các chức năng trong Autocad:

Người dùng mở Autocad và nhấn lệnh "APPLOAD" => load lisp trong thư mục đường dẫn: "C:\Dce Pro\DCE Pro.lsp"

 

Phần mềm hỗ trợ tính toán và triển khai kết cấu DBIM - Kênh chia sẻ các ứng dụng, Tools, phần mềm triển khai kết cấu:

           1. Phần mềm dựng mô hình Etabs cực nhanh bằng Etabs API.

           2. Phần mềm tính toán Dầm | Vẽ chi tiết dầm | Shopdrawing dầm.

           3. Phần mềm tính toán Cột, Vách | Vẽ chi tiết Cột Vách | Shopdrawing Cột, Vách.

           4. Phần mềm tính toán Móng | Vẽ chi tiết móng đơn, móng cọc, móng băng.

           5. Phần mềm tính toán Sàn | Vẽ chi tiết sàn.

           6. Phần mềm vẽ Lanh tô | Vẽ Cầu thang | Vẽ Bổ trụ

           Liên hệ và Hỗ trợ:

           ☛ ĐĂNG KÝ KÊNH tại: https://www.youtube.com/c/DbimConstructionSoftware?sub_confirmation=1

           ☛ Fanpage: https://www.facebook.com/DbimConstructionSoftware

           ☛ Website: https://dcejsc.com/dbim

           ☛ Dowload phần mềm: https://dcejsc.com/tai-ve

           ☛ Đăng ký tài khoản để sử dụng miễn phí 30 ngày: https://dcejsc.com/dang-nhap

           ☛ Hướng dẫn cài đặt: https://dcejsc.com/dbim-huong-dan-cai-dat-phan-mem

           ☛ Hướng dẫn sử dụng: https://dcejsc.com/dbim-tong-hop-huong-dan-su-dung

           ☛ Email: duynv.ksxd@gmail.com

           ☛ Điện thoại | Zalo: 0989.111.206