DBIM

DBIM - Tổng hợp hướng dẫn sử dụng

By DBIM | 10/04/2021

HƯỚNG DẪN CHUNG:

     0.1: Hướng dẫn cài đặt phần mềm

     0.2: Full: Hướng dẫn triển khai nhà phố với 110 phút

     0.3: Hướng dẫn đổi tên layer DBIM sang tên layer bất kỳ

     0.4: Hướng dẫn đổi iso DBIM (layer, mầu sắc, Text style, Dim style...)  sang iso bất kỳ

     0.5: Hướng dẫn sửa lỗi mất ADDIN DCE trong Excel

1. Hướng dẫn triển khai chi tiết dầm:

     1.1: DBIM - Hướng dẫn Triển khai chi tiết dầm (Tổng hợp)

     1.2: DBim - Hướng dẫn vẽ dầm thay đổi chiều cao

     1.3: DBim - Hướng dẫn vẽ dầm thay đổi bề rộng

     1.4: DBim - Hướng dẫn vẽ dầm có sàn lật, sàn giật cốt cao độ

     1.5: DBim - Hướng dẫn vẽ dầm thay đổi hình dáng gối tựa

     1.6: DBim - Hướng dẫn vẽ đai chống xoắn cho dầm

     1.7: DBim - Tạo Viewport Tự động

     1.8: DBim - Hướng dẫn vẽ bê tông lót cho dầm móng

     1.9: DBim - Vẽ dầm phụ giao với dầm chính tại nhịp, thay đổi Đk/khoảng rải các đai phía trong

     1.10: DBim - Hướng dẫn thay đổi số lượng nhánh đai và vị trí nhánh đai

     1.11: DBim - Lệnh nhấn thép dầm và chèn chấm thép có thống kê

     1.11a: DBIM - Chuyển polyline thành thép chấm tròn - shopdrawing thép chấm tròn

     1.12: DBim - Hướng dẫn vẽ dầm mặt cắt

     1.13: DBim - Hướng dẫn Thống kê thép và ShopDrawing dầm bất kỳ

     1.14: DBIM - Chia sẻ cách tạo Viewport và dàn trang bản vẽ dầm

     1.15: DBIM - Hướng dẫn triển khai chi tiết móng băng

     1.16: DBIM - Hướng dẫn nhấn thép dầm (Vị trí giật sàn vệ sinh)

     1.17: DBIM - Hướng dẫn đổi tên cấu kiện và số lượng cấu kiện

     1.18: DBIM - Lưu dữ liệu vẽ dầm - Back - Next - Find (Dùng cho ae chuyên vẽ dầm; k cần tính toán)

     1.19: DBIM - Shopdrawing dầm - Shop rebar - Dim rebar

     1.20: DBIM - Sửa thép - đổi đường kính thép - thống kê thép

     1.21: DBIM - Hạ cos sàn trong vẽ dầm và vẽ dầm mặt cắt

     1.22: DBIM - Hướng dẫn kéo dài thép, neo thép tăng cường

2. Hướng dẫn triển khai chi tiết cột vách:

     2.1: DBIM - Hướng dẫn triển khai chi tiết vách

     2.2: DBIM - Hướng dẫn triển khai chi tiết cột

     2.3: DBIM - Ứng dụng tùy biến vẽ thép để triển khai vách lõi thang máy

     2.4: DBIM - Dim định vị cột - vẽ cột trên mặt bằng

     2.5: DBIM - Shop drawing cột - shop thép bất kỳ

     2.6: DBIM - Shop drawing cột - thay đổi vị trí nhánh đai cột

3. Hướng dẫn triển khai chi tiết sàn:

     3.1: DBim - Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết sàn bằng Polyline Video 1

     3.2: DBim - Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết sàn bằng Polyline Video 2 (edit, move, stretch, trim thép)

     3.3: DBim - Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết sàn bằng Polyline Video 3 (vẽ thép sàn biến thiên)

     3.4: DBim - Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết sàn bằng Polyline Video 4 (Rải thép sàn tự động)

     3.5: DBim - Thống kê thép cấu tạo cho loại thép sàn tăng cường lớp trên

     3.6: DBim - Mẹo vẽ thép sàn và thống kê cực nhanh (Thép rải đều 2 phương)

     3.7: DBim - Shop drawing thép sàn

     3.9: DBim - Vẽ tự động thép sàn 2 lớp trên cùng 1 bản vẽ

4. Hướng dẫn triển khai chi tiết móng:

     4.1: DBIM - Hướng dẫn triển khai chi tiết móng băng

     4.2: DBIM - Hướng dẫn vẽ Móng cọc, Rải đài cọc

5. Hướng dẫn triển khai cấu kiện phụ:

     5.1: DBim - Hướng dẫn vẽ cầu thang

     5.2: DBim - Hướng dẫn vẽ lanh tô và thống kê lanh tô

     5.3: DBIM - ShopDrawing Móng Cọc - Móng Đơn - Cầu Thang - Cấu kiện bất kỳ

     5.4: DBIM - Gán liên kết thép vẽ vách tầng hầm, bể phốt, bể nước

6. Hướng dẫn tính toán móng:

     6.1: DBim - Tính toán đài cọc

     6.2: DBim - Tính toán cọc, Chọn sơ bộ số lượng cọc, thuyết minh cọc

     6.3: DBIM - ShopDrawing Móng Cọc - Móng Đơn - Cầu Thang - Cấu kiện bất kỳ

7. Hướng dẫn tính toán sàn:

     7.1: DBim - Tính toán Sàn video 1 - Hướng dẫn cài đặt thông số tính toán sàn

     7.2: DBim - Load access sàn (Safe 12 - Etabs 2015, Etabs 2016, Etabs 2017, Etabs 2018)

     7.3: DBim - Tính toán Sàn video 2 - Hướng dẫn load nội lực sàn

     7.4: DBim - Tính toán Sàn video 3 - Show dữ liệu nội lực ra bảng tính sàn và chọn thép sàn

     7.5: DBim - Tính toán Sàn video 4 - Xuất thuyết minh tính toán sàn

8. Hướng dẫn tính toán cột vách:

     8.0: DBim - Tính cột vách - bóc tách khối lượng - xuất bản vẽ cực nhanh

     8.1: DBim - Tính toán Cột Vách Video 1 - Thông số cài đặt

     8.2: DBim - Tính toán Cột Vách Video 2 - Load nội lực từ Etabs qua API ETABS

     8.3: DBim -Tính toán Cột Vách Video 3 - Show dữ liệu tính toán ra Excel

     8.4: DBim -Tính toán Cột Vách Video 4 - Hướng dẫn Tính toán Phần 1

     8.5: DBim -Tính toán Cột Vách Video 5 - Hướng dẫn Tính toán Phần 2

     8.6: DBim -Tính toán Cột Vách Video 6 - In thuyết minh tính toán

     8.7: DBim -Tính toán Cột Vách Video 7 - Xuất dữ liệu và triển khai bản vẽ cột vách

     8.8: DBim -Tính toán Cột Vách Video 8 - Hướng dẫn update nội lực, kiểm tra thép cũ với nội lực mới

     8.9: DBim - Tính toán cột vách tự động bằng Prokon

     8.10: DBim - Gộp nhiều cột giống nhau tính 1 lần - Cách Sử dụng Hàm BDTT

     8.11: DBIM - Dim định vị cột - vẽ cột trên mặt bằng

9. Hướng dẫn gán liên kết thép:

     9.1: DBIM - Gán liên kết cho đối tượng bất kỳ để thống kê thép

     9.2: DBIM - Gán liên kết thép cho bản vẽ bất kỳ để thống kê - Bản 9.5 - mới nhất

     9.3: DBIM - Sửa thép, Trim thép, Stretch thép: Thống kê tự cập nhập khối lượng, hình dạng

     9.4: DBIM - Chuyển polyline thành thép chấm tròn - shopdrawing thép chấm tròn

     9.5: DBIM - ShopDrawing Móng Cọc - Móng Đơn - Cầu Thang - Cấu kiện bất kỳ

     9.6: DBIM - Tùy biến chỉnh sửa số hiệu thép bất kỳ số lượng lớn.

     9.7: DBIM - Gán liên kết thép vẽ vách tầng hầm, bể phốt, bể nước

10. Hướng dẫn tạo model Etabs bằng API Etabs

     10.1: DBim - Hướng dẫn tạo Mode Etabs từ mặt bằng kết cấu

     10.2: DBim - API chỉnh sửa dữ liệu ComBo Etabs

11. Hướng dẫn tính toán dầm:

     11.0: DBim - Tính dầm - Bóc khối lượng dầm - xuất hồ sơ bản vẽ cực nhanh

     11.1: DBim - Quy tắc đặt tên dầm để tính toán trong DCE

     11.2: DBim - Hướng dẫn sử dụng Block Trục

     11.3: DBim - Tính toán Dầm video 1 - Cài đặt các thông số đầu vào

     11.4: DBim - Tính toán Dầm video 2 - Load nội lực tính toán từ mô hình Etabs, Safe...

     11.5: DBim - Tính toán Dầm video 3 - Các công cụ hỗ trợ lập mặt bằng kết cấu

     11.6: DBim - Tính toán Dầm video 4 - Show dữ liệu tính toán từ Etabs ra bảng tính

     11.7: DBim - Tính toán Dầm video 5 - Hướng dẫn tính toán và triển khai chi tiết dầm từ Etabs

     11.8: DBim - Tính toán Dầm video 7 - Update nội lực, thêm, bớt dầm vào bảng tính cũ

     11.9: DBim - Tính toán Dầm video 8 - In thuyết minh và xuất dữ liệu vẽ dầm

     11.10: DBim - Tính toán Dầm video 9 - Liên kết Revit - Etabs - Excel - Autocad