DBIM

DBIM - Tổng hợp hướng dẫn sử dụng

By DBIM | 10/04/2021

HƯỚNG DẪN CHUNG:

     0.1a: Hướng dẫn cài đặt phần mềm DCE (Cad + Bê tông cốt thép)

     0.1b: Hướng dẫn cài đặt phần mềm DCE STEEL (phần mềm tính toán kết cấu thép nhà công nghiệp, tiền chế 2737-2023)

     0.2: Full: Hướng dẫn triển khai nhà phố với 110 phút

     0.3: Hướng dẫn đổi tên layer DBIM sang tên layer bất kỳ

     0.4: Hướng dẫn đổi iso DBIM (layer, mầu sắc, Text style, Dim style...)  sang iso bất kỳ

     0.5: Hướng dẫn sửa lỗi mất ADDIN DCE trong Excel

     0.6: Lưu cài đặt, Spec Trong DCESETUP theo dự án | DBim

GIỚI THIỆU VỀ DBIM

     01: Giới thiệu DBIM Video 1: Mô hình Etabs từ Autocad | DBim

     02: Giới thiệu DBIM Video 2: Tính Gió, Động đất, Chuyển vị, Pdelta, Check tỷ số nén...| DBim

     03: Giới thiệu DBIM Video 3: Tính toán và triền khai chi tiết dầm | DBim

     04: Giới thiệu DBIM Video 4: Tính toán và triển khai chi tiết Cột, Vách | DBim

     05: Giới thiệu DBIM Video 5: Tính toán và triển khai chi tiết Sàn | DBim

     06: Hướng dẫn sơ lược: Tính toán và triển khai bản vẽ Cột, Dầm Sàn trực tiếp từ Etabs | DBim

     07: Giới thiệu tính năng ShopDrawing, Thống kê thép | DBim

     08: Giới thiệu tính năng RebarLayout thép sàn, thép sàn biến thiên để bảo vệ khối lượng Qs | DBim

     09: Giới thiệu tính năng Thống kê thép ở bản vẽ bất kỳ rất tiện cho QS | DBim

     10: DBIM STEEL - Phần mềm tính toán kết cấu thép nhà Công Nghiệp, Tiền chế | DBim

1. Hướng dẫn triển khai chi tiết dầm:

     1.1: DBIM - Hướng dẫn Triển khai chi tiết dầm (Tổng hợp)

     1.2: DBim - Hướng dẫn vẽ dầm thay đổi chiều cao

     1.3: DBim - Hướng dẫn vẽ dầm thay đổi bề rộng

     1.4: DBim - Hướng dẫn vẽ dầm có sàn lật, sàn giật cốt cao độ

     1.5: DBim - Hướng dẫn vẽ dầm thay đổi hình dáng gối tựa

     1.6: DBim - Hướng dẫn vẽ đai chống xoắn cho dầm

     1.7: DBim - Tạo Viewport Tự động

     1.8: DBim - Hướng dẫn vẽ bê tông lót cho dầm móng

     1.9: DBim - Vẽ dầm phụ giao với dầm chính tại nhịp, thay đổi Đk/khoảng rải các đai phía trong

     1.10: DBim - Hướng dẫn thay đổi số lượng nhánh đai và vị trí nhánh đai

     1.11: DBim - Lệnh nhấn thép dầm và chèn chấm thép có thống kê

     1.11a: DBIM - Chuyển polyline thành thép chấm tròn - shopdrawing thép chấm tròn

     1.12: DBim - Hướng dẫn vẽ dầm mặt cắt

     1.13: DBim - Hướng dẫn Thống kê thép và ShopDrawing dầm bất kỳ

     1.14: DBIM - Chia sẻ cách tạo Viewport và dàn trang bản vẽ dầm

     1.15: DBIM - Hướng dẫn triển khai chi tiết móng băng

     1.16: DBIM - Hướng dẫn nhấn thép dầm (Vị trí giật sàn vệ sinh)

     1.17: DBIM - Hướng dẫn đổi tên cấu kiện và số lượng cấu kiện

     1.18: DBIM - Lưu dữ liệu vẽ dầm - Back - Next - Find (Dùng cho ae chuyên vẽ dầm; k cần tính toán)

     1.19: DBIM - Shopdrawing dầm - Shop rebar - Dim rebar

     1.20: DBIM - Sửa thép - đổi đường kính thép - thống kê thép

     1.21: DBIM - Hạ cos sàn trong vẽ dầm và vẽ dầm mặt cắt

     1.22: DBIM - Hướng dẫn kéo dài thép, neo thép tăng cường

     1.23: DBIM - Hướng dẫn chia ngắn dầm để chèn bản vẽ model

     1.24: DBIM - Hướng dẫn lấy dữ liệu chiều dài từ Cad qua Excel để vẽ dầm (Get Length)

     1.25A: DBIM - Hướng dẫn lấy dữ liệu chiều dài từ Cad qua Excel để vẽ dầm BẢN MỚI (Get Length)

     1.25B: DBIM - Lấy dữ liệu thép và kích thước từ mặt bằng bản vẽ cad qua Excel (GetLength)

     1.25C: DBIM - Lấy dữ liệu thép và kích thước từ mặt bằng bản vẽ cad qua Excel (GetLength) - Phần 2 - dầm giao tại nhịp, đai gia cường, đai vai bò

     1.26: Cắt thép, Chia thép độ dài bất kỳ trong Shopdrawing | DBim

     1.27: Hướng dẫn vẽ dầm xiên | DBim

     1.28: Chuyển dữ liệu từ vẽ dầm mặt cắt sang vẽ dầm full để vẽ chi tiết hoặc shopdrawing | DBim

     1.29: Xem sơ đồ cắt thép, sơ đồ phối hợp thép (Shopdrawing) trong Autocad| DBim

     1.30: Chức năng Ẩn mặt cắt dọc (chỉ để mặt cắt Ngang) trong vẽ dầm | DBim

     1.31: Cắt thép chạy suốt thành 3 đoạn trong Vẽ Dầm | DBim

     1.32: Shop Dầm KataPro từ phần mềm DBIM (DCE) | DBim

     1.33: Một số lỗi không đúng vùng được phép cắt thép trong ShopDrawing dầm | DBim

     1.34: Thống kê thép đai dầm vát chiều cao | DBim

     1.35: ShopDrawing Dầm - Tự chia miền được phép nối thép | DBim

2. Hướng dẫn triển khai chi tiết cột vách:

     2.1: DBIM - Hướng dẫn triển khai chi tiết vách

     2.2: DBIM - Hướng dẫn triển khai chi tiết cột

     2.3: DBIM - Triển khai vách lõi thang máy

     2.3A: DBIM - Triển khai vách lõi thang máy - Phần 2

     2.4: DBIM - Dim định vị cột - vẽ cột trên mặt bằng

     2.5: DBIM - Shop drawing cột - shop thép bất kỳ

     2.6: DBIM - Shop drawing cột - thay đổi vị trí nhánh đai cột

     2.6: DBIM - Hướng dẫn chia ngắn cột vách để chèn bản vẽ model

     2.7: DBIM - Hướng dẫn vẽ vách hầm đơn giản

     2.8: DBIM - Lấy dữ liệu, thông số cột từ mặt cắt Autocad qua Excel để triển khai chi tiết

     2.9: Shopdrawing Cột Vách (ghi chiều dài thép và tổng hợp chi tiết đai) | DBim

3. Hướng dẫn triển khai chi tiết sàn:

     3.1: DBim - Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết sàn bằng Polyline Video 1

     3.2: DBim - Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết sàn bằng Polyline Video 2 (edit, move, stretch, trim thép)

     3.3: DBim - Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết sàn bằng Polyline Video 3 (vẽ thép sàn biến thiên)

     3.4: DBim - Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết sàn bằng Polyline Video 4 (Rải thép sàn tự động)

     3.5: DBim - Thống kê thép cấu tạo cho loại thép sàn tăng cường lớp trên

     3.6: DBim - Mẹo vẽ thép sàn và thống kê cực nhanh (Thép rải đều 2 phương)

     3.7: DBim - Shop drawing thép sàn

     3.9: DBim - Vẽ tự động thép sàn 2 lớp trên cùng 1 bản vẽ

     3.10: Cắt thép, Chia thép độ dài bất kỳ trong Shopdrawing | DBim

     3.11: Hướng dẫn vẽ mặt cắt sàn | DBim

     3.12: Hướng dẫn vẽ mặt cắt sàn phần 2 | DBim

     3.13: Hướng dẫn vẽ thép tăng cường lớp trên sàn L/4 tự động | DBim

     3.14: Rải thép sàn tăng cường nhịp tự động | DBim

     3.15: Thống kê thép sàn hoặc shopdrawing thép sàn ở bản vẽ bất kỳ | DBim

     3.15: Thống kê thép sàn hoặc shopdrawing thép sàn ở bản vẽ bất kỳ - Video 3 | DBim

     3.16: Tính lại neo thép sàn toàn bộ bản vẽ | DBim

4. Hướng dẫn triển khai chi tiết móng:

     4.1: DBIM - Hướng dẫn triển khai chi tiết móng băng

     4.2: DBIM - Hướng dẫn vẽ Móng cọc, Rải đài cọc

     4.3: DBIM - ShopDrawing Móng Cọc - Móng Đơn - Cầu Thang - Cấu kiện bất kỳ

5. Hướng dẫn triển khai cấu kiện phụ:

     5.1: DBim - Hướng dẫn vẽ cầu thang

     5.2: DBim - Hướng dẫn vẽ lanh tô và thống kê lanh tô

     5.3: DBIM - ShopDrawing Móng Cọc - Móng Đơn - Cầu Thang - Cấu kiện bất kỳ

     5.4: DBIM - Gán liên kết thép vẽ vách tầng hầm, bể phốt, bể nước

     5.5: DBIM - Hướng dẫn vẽ vách tầng hầm đơn giản

6. Hướng dẫn tính toán móng:

     6.1: DBim - Tính toán đài cọc

     6.2: DBim - Tính toán cọc, Chọn sơ bộ số lượng cọc, thuyết minh cọc

7. Hướng dẫn tính toán sàn:

     7.1: DBim - Tính toán Sàn video 1 - Hướng dẫn cài đặt thông số tính toán sàn

     7.2: DBim - Load access sàn (Safe 12 - Etabs 2015, Etabs 2016, Etabs 2017, Etabs 2018)

     7.3: DBim - Tính toán Sàn video 2 - Hướng dẫn load nội lực sàn

     7.4: DBim - Tính toán Sàn video 3 - Show dữ liệu nội lực ra bảng tính sàn và chọn thép sàn

     7.5: DBim - Tính toán Sàn video 4 - Xuất thuyết minh tính toán sàn

     7.6: DBim - Hướng dẫn load nội lực sàn bằng API safe (Etabs)

8. Hướng dẫn tính toán cột vách:

     8.0: DBim - Tính cột vách - bóc tách khối lượng - xuất bản vẽ cực nhanh

     8.1: DBim - Tính toán Cột Vách Video 1 - Thông số cài đặt

     8.2: DBim - Tính toán Cột Vách Video 2 - Load nội lực từ Etabs qua API ETABS

     8.3: DBim -Tính toán Cột Vách Video 3 - Show dữ liệu tính toán ra Excel

     8.4: DBim -Tính toán Cột Vách Video 4 - Hướng dẫn Tính toán Phần 1

     8.5: DBim -Tính toán Cột Vách Video 5 - Hướng dẫn Tính toán Phần 2

     8.6: DBim -Tính toán Cột Vách Video 6 - In thuyết minh tính toán

     8.7: DBim -Tính toán Cột Vách Video 7 - Xuất dữ liệu và triển khai bản vẽ cột vách

     8.8: DBim -Tính toán Cột Vách Video 8 - Hướng dẫn update nội lực, kiểm tra thép cũ với nội lực mới

     8.9: DBim - Tính toán cột vách tự động bằng Prokon

     8.10: DBim - Gộp nhiều cột giống nhau tính 1 lần - Cách Sử dụng Hàm BDTT

     8.11: DBIM - Dim định vị cột - vẽ cột trên mặt bằng

     8.12: Dò tìm tên cột trong Autocad tương ứng tên cột trong Etabs | DBim

     8.13: Gộp cột tính chung 1 lần (lấy dữ liệu trực tiếp từ Etabs)| DBim

     8.14: Hướng dẫn tính toán Lõi thang máy bằng Dbim kết hợp Prokon | DBim

9. Hướng dẫn gán liên kết thép:

     9.1A: DBIM - Gán liên kết thép cho bản vẽ bất kỳ để thống kê

     9.1B: DBIM - Gán liên kết thép cho bản vẽ bất kỳ để thống kê (Update 2022.12.03)

     9.2: DBIM - Sửa thép, Trim thép, Stretch thép: Thống kê tự cập nhập khối lượng, hình dạng

     9.3: DBIM - Chuyển polyline thành thép chấm tròn - shopdrawing thép chấm tròn

     9.4: DBIM - ShopDrawing Móng Cọc - Móng Đơn - Cầu Thang - Cấu kiện bất kỳ

     9.5: DBIM - Tùy biến chỉnh sửa số hiệu thép bất kỳ số lượng lớn.

     9.6: DBIM - Gán liên kết thép vẽ vách tầng hầm, bể phốt, bể nước

     9.7: Cắt thép, Chia thép độ dài bất kỳ trong Shopdrawing | DBim

     9.8A: Đoạn trừ Dim trong liên kết dữ liệu thép phần 1 | DBim

     9.8B: Đoạn trừ Dim trong liên kết dữ liệu thép phần 2 | DBim

     9.9: Xem sơ đồ cắt thép, sơ đồ phối hợp thép (Shopdrawing) trong Autocad| DBim

     9.10: Sửa đường kính, số lượng nhiều đối tượng cùng lúc và Chia thép nhanh | DBim

     9.11: Quản lý liên kết thép, dữ liệu thép trong phần mềm | DBim

     9.12: Quản lý cách Lưu dữ liệu thép trong phần mềm | DBim

10. Hướng dẫn tạo model Etabs bằng API Etabs

     10.1: DBim - Hướng dẫn tạo Mode Etabs từ mặt bằng kết cấu

     10.2: DBim - API chỉnh sửa dữ liệu ComBo Etabs

     10.3: DBIM - Hướng dẫn gán tải tường từ Cad qua Etabs

     10.4: DBIM - Hướng dẫn vẽ cọc, Móng cọc từ Cad qua Etabs

     10.5: Model Etabs bằng Etabs API từ Autocad (Tính năng bổ sung) | DBim

     10.6: Sử dụng tính năng Insertion Point Column để mô hình Etabs giống MBKC bên Autocad | DBim

     10.7: Mô hình trục từ Autocad vào Etabs (Safe) | DBim

     10.8: Move Point Etabs Using Etabs API | DBim

     10.9: Hướng dẫn vẽ Strip từ cad qua Etabs / Safe và ngược lại | DBim

     10.10: Etabs Uniform Load Sets to Safe | DBim

11. Hướng dẫn tính toán dầm:

     11.0: DBim - Tính dầm - Bóc khối lượng dầm - xuất hồ sơ bản vẽ cực nhanh

     11.1: DBim - Quy tắc đặt tên dầm để tính toán trong DCE

     11.2: DBim - Hướng dẫn sử dụng Block Trục

     11.3: DBim - Tính toán Dầm video 1 - Cài đặt các thông số đầu vào

     11.4: DBim - Tính toán Dầm video 2 - Load nội lực tính toán từ mô hình Etabs, Safe...

     11.5: DBim - Tính toán Dầm video 3 - Các công cụ hỗ trợ lập mặt bằng kết cấu

     11.6: DBim - Tính toán Dầm video 4 - Show dữ liệu tính toán từ Etabs ra bảng tính

     11.7: DBim - Tính toán Dầm video 5 - Hướng dẫn tính toán và triển khai chi tiết dầm từ Etabs

     11.8: DBim - Tính toán Dầm video 7 - Update nội lực, thêm, bớt dầm vào bảng tính cũ

     11.9: DBim - Tính toán Dầm video 8 - In thuyết minh và xuất dữ liệu vẽ dầm

     11.10: DBim - Tính toán Dầm video 9 - Liên kết Revit - Etabs - Excel - Autocad

     11.11: DBIM - Tổng hợp: Tính toán và triển khai dầm Phương pháp 1 (Phần mềm sẽ tự động đặt tên dầm)

     11.12: DBIM - Tổng hợp: Tính toán và triển khai dầm phương pháp 2 (chủ động đặt tên và kiếm soát bản vẽ dầm)

     11.13: DBIM - Hướng dẫn công cụ tính toán thẩm tra chi tiết dầm

     11.14: Group các dầm giống nhau trong tính toán dầm | DBim

     11.15: Trim nét dầm nằm trong cột | DBim

     11.16: Tính năng Trim dầm nằm trong cột và Ứng dụng của nó để tính toán và triển khai dầm | DBim

     11.17: Đổi tên dầm ở Excel Giống mặt bằng Autocad trong tính toán hoặc thẩm tra dầm | DBim

12A. Hướng dẫn tính toán và triển khai kết cấu công trình nhà dân dụng (version 2023 trở xuống):

     12.1: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 1: Mở đầu | DBim

     12.2: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 2: Tạo Sheetset - Khung tên | DBim

     12.3: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 3: Tạo Exreft lưới trục | DBim

     12.4: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 4: Tạo Exreft Cột | DBim

     12.5: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 5: Tạo mặt bằng kết cấu dầm sàn | DBim

     12.6: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 6: Dựng mô hình Etabs | DBim

     12.7: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 7: Tính toán gió | DBim

     12.8: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 8: Tính toán và kiểm tra SCT cọc | DBim

     12.9: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 9: Thuyết minh tính toán phản lực đầu cọc | DBim

     12.10: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 10: Tính toán triển khai chi tiết đài cọc | DBim

     12.11: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 11: Tính toán triển khai chi tiết dầm móng | DBim

     12.12: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 12: Tạo mặt bằng định vị cột - Dim định vị cột | DBim

     12.13: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 13: Tính toán triển khai chi tiết cột | DBim

     12.14: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 14: Tính toán triển khai chi tiết dầm | DBim

     12.15: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 15: Tính toán triển khai chi tiết sàn | DBim

     12.16: Tính toán triển khai kết cấu nhà phố - Bài 16: Tạo danh mục bản vẽ - In ấn PDF | DBim

12B. Hướng dẫn tính toán và triển khai kết cấu công trình nhà dân dụng (version 2023 trở lên):

     12.2: Bài 02: Hướng dẫn tạo file biểu mẫu cho Etabs | DBim

     12.3: Bài 03: Hướng dẫn lập mô hình Etabs từ mặt bằng kiến trúc và chất tải trọng | DBim

     12.4: Bài 04: Hướng dẫn lập mô hình etabs từ mặt bằng kết cấu | DBim

     12.5: Bài 05: Hướng dẫn tính toán gió theo tiêu chuẩn 2737-2023 và chất tải trọng gió vào mô hình | DBim

     12.6: Bài 06: Hướng dẫn kiểm tra chuyển vị đỉnh và chuyển vị lệch tầng theo TCVN | DBim

     12.7: Bài 07: Hướng dẫn kiểm tra sơ bộ khả năng chịu lực của các cấu kiện trong mô hình Etabs | DBim

     12.8: Bài 08: Hướng dẫn chọn sơ bộ cọc và mô hình đài cọc trong Etabs | DBim

13. Các chức năng bên Revit:

     13.1: 01. Revit - Hướng dẫn cài đặt addin Revit| DBim

     13.2: 02. Revit - Hướng dẫn tạo lưới trục từ Autocad | DBim

     13.3: 03. Revit - Hướng dẫn tạo Cột từ Autocad | DBim

     13.4: 04. Revit - Hướng dẫn tạo vách từ Autocad | DBim

     13.5: 05. Revit - Hướng dẫn tạo Dầm từ Autocad | DBim

     13.6: 06. Revit - Hướng dẫn tạo Sàn từ Autocad | DBim

     13.7: 07. Revit - Xuất mặt bằng từ Revit qua Autocad | DBim

     13.8: 08. Revit - Chia dầm tại vị trí đi qua cột và vị trí giao dầm | DBim

     13.9: 09. Revit - Auto Join | DBim

     13.10: 10. Revit - Đặt tên dầm | DBim

     13.11: 11. Revit - Lấy dữ liệu dầm từ Revit qua Excel để triển khai HOẶC tính toán kết hợp triển khai | DBim

14. Hướng dẫn các tính năng khác:

     14.1: DBim - Tổng hợp thống kê thép - tổng hợp thống kê bảng thống kê bất kỳ.

     14.2: DBim - Bóc khối lượng thép - xuất thống kê thép ra excel - Shopdrawing dầm sàn - gán liên kết thép.

     14.3: DBim - Thống kê, shopdrawing bản vẽ thép sàn bất kỳ.

     14.4: Cắt thép, Chia thép độ dài bất kỳ trong Shopdrawing | DBim

     14.5: Dim định vị cọc | DBim

     14.6: Tổ hợp cắt thép - Tối ưu cắt thép khi ShopDrawing | DBim

     14.7: Replace Block (thay thế line hoặc đường tròn hoặc Block bằng Block khác) | DBim

     14.8: Xuất tọa độ Point từ cad ra Excel và từ Excel vào cad | DBim

     14.9: Xuất dữ liệu Block, Text, Mtext từ Cad ra Excel và lấy dữ liệu từ Excel ngược lại vào Cad | DBim

     14.10: Hướng dẫn tính gió theo tiêu chuẩn Việt Nam 2737-2023 | DBim

     14.11: Xuất toàn bộ khối lượng bê tông, ván khuôn, thép dầm, sàn, cột vách từ Etabs ra Excel | DBim

     14.12: Sửa đường kính, số lượng nhiều đối tượng cùng lúc và Chia thép nhanh | DBim

     14.13: Quản lý bản vẽ và chỉnh sửa Sheet set từ Excel | DBim

     14.14: Tối ưu cắt thép và xem sơ đồ cắt thép (sơ đồ phối thép) trong Autocad | DBim

     14.15: Tool hỗ trợ Bóc khối lượng QS cực hiệu quả, trực quan và nhanh chóng | DBim

     14.16: Đổi tên cấu kiện và số lượng cấu kiện | DBim

     14.17: Quản lý Sheetset Bằng Excel | DBim

     14.18: Quản lý Đường kính thép thông qua mầu sắc | DBim

     14.19: Kiểm soát và báo lỗi khi thống kê thép dầm | DBim

     14.20: Kiểm soát và báo lỗi khi thống kê thép sàn | DBim