DBIM

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM DBIM

Hãy chọn gói phù hợp với bạn nhất!
Daily Access Plan

35,000

đ

1 ngày sử dụng

(Triển khai + Tính toán) BTCT

Thêm số ngày SD ở mục thanh toán

Thanh toán Online

Sử dụng cố định 1 máy tính

TRIỂN KHAI - 30N - 1 MÁY

200,000

đ

30 ngày sử dụng

Triển khai, Shop BTCT

Sử dụng trên một máy tính

Giảm còn 167k khi mua > 6 tháng

Liên hệ zalo: 0989.111.206

FULL - 30N - 1 MÁY

250,000

đ

30 ngày sử dụng

(Triển khai + Tính toán) BTCT

Sử dụng trên một máy tính

Giảm còn 217k khi mua > 6 tháng

Liên hệ zalo: 0989.111.206

FULL - 30N - CHUYỂN MÁY

330,000

đ

30 ngày sử dụng

(Triển khai + Tính toán) BTCT

Chuyển quyền dùng nhiều máy tính

Sử dụng 1 máy tính / 1 thời điểm

Giảm còn 300k khi mua > 6 tháng

TRIỂN KHAI - 365N - 1 MÁY

1,800,000

đ

365 ngày sử dụng

Triển khai, Shop BTCT

Sử dụng trên một máy tính

Hỗ trợ reset key khi mất, cài lại máy

Cập nhập tính năng không giới hạn

FULL - 365N - 1 MÁY

2,400,000

đ

365 ngày sử dụng

(Triển khai + Tính toán) BTCT

Sử dụng trên một máy tính

Hỗ trợ reset key khi mất, cài lại máy

Cập nhập tính năng không giới hạn

FULL - 365N - CHUYỂN MÁY

3,400,000

đ

365 ngày sử dụng

(Triển khai + Tính toán) BTCT

Chuyển quyền dùng nhiều máy

Sử dụng 1 máy tính / 1 thời điểm

Cập nhập tính năng không giới hạn

VIP - COMBO 10 MÁY

15,000,000

đ

365 ngày sử dụng

(Triển khai + Tính toán) BTCT

10 Máy tính sử dụng cùng lúc

Giới hạn chỉ dùng trong 10 máy trên

Cập nhập tính năng không giới hạn

VIP - COMBO CHUYỂN MÁY

23,800,000

đ

365 ngày sử dụng

(Triển khai + Tính toán) BTCT

10 License chuyển máy không giới hạn

Mỗi license sử dụng 1 máy/1 thời điểm

Liên hệ zalo: 0989.111.206

DBIM STEEL

99,999,999

đ

999999 ngày sử dụng

Mô hình, tính toán kết cấu thép

Sử dụng trên nhiều máy cùng lúc

MIỄN PHÍ - MIỄN PHÍ

Cập nhập tính năng không giới hạn

Lưu ý: Hãy đăng nhập để mua gói phần mềm và quản lý license của bạn, nếu chưa có tài khoản vui lòng đăng ký trước. Trân trọng cám ơn!