DBIM

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM DBIM

Hãy chọn gói phù hợp với bạn nhất!
TÍNH TOÁN - 30N - 1 MÁY

200,000

đ

30 ngày sử dụng

Full chức năng tính toán

Sử dụng trên một máy tính

Giảm còn 150k khi mua > 6 tháng

Liên hệ zalo: 0989.111.206

TRIỂN KHAI - 30N - 1 MÁY

200,000

đ

30 ngày sử dụng

Full chức năng Vẽ Autocad

Sử dụng trên một máy tính

Giảm còn 150k khi mua > 6 tháng

Liên hệ zalo: 0989.111.206

FULL - 30N - 1 MÁY

250,000

đ

30 ngày sử dụng

Full chức năng

Sử dụng trên một máy tính

Giảm còn 200k khi mua > 6 tháng

Liên hệ zalo: 0989.111.206

FULL - 30N - CHUYỂN MÁY

330,000

đ

30 ngày sử dụng

Full chức năng

Chuyển quyền dùng nhiều máy tính

Sử dụng 1 máy tính / 1 thời điểm

Giảm còn 283k khi mua > 6 tháng

TRIỂN KHAI - 365N - 1 MÁY

1,800,000

đ

365 ngày sử dụng

Full chức năng vẽ Autocad

Sử dụng trên một máy tính

Hỗ trợ reset key khi mất, cài lại máy

Cập nhập tính năng không giới hạn

FULL - 365N - 1 MÁY

2,400,000

đ

365 ngày sử dụng

Full chức năng

Sử dụng trên một máy tính

Hỗ trợ reset key khi mất, cài lại máy

Cập nhập tính năng không giới hạn

FULL - 365N - CHUYỂN MÁY

3,400,000

đ

365 ngày sử dụng

Full chức năng

Chuyển quyền dùng nhiều máy

Sử dụng 1 máy tính / 1 thời điểm

Cập nhập tính năng không giới hạn

VIP - CHUYỂN MÁY

15,000,000

đ

365 ngày sử dụng

Full chức năng

Sử dụng trên nhiều máy cùng lúc

Giới hạn 10 máy đăng nhập/License

Cập nhập tính năng không giới hạn

Lưu ý: Hãy đăng nhập để mua gói phần mềm và quản lý license của bạn, nếu chưa có tài khoản vui lòng đăng ký trước. Trân trọng cám ơn!