DBIM

DBIM - Hướng dẫn mua License online

By DBIM | 10/04/2021

Bước 1: Đăng nhập tài khoản:

 

 

Bước 2: Click "DCEPRO/BẢNG GIÁ":

 

 

Bước 3: Chọn gói mua phù hợp với người dùng:

 

 

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán và ngân hàng thanh toán:

 

 

Bước 5: Điền địa chỉnh người thanh toán và mã bảo mật:

 

 

Bước 6: Nhập tên chủ thẻ, số thẻ và ngày phát hành được in trên thẻ ATM.

(Lưu ý: Việc thanh toán này hoàn toàn được bảo mật và thực hiện cam kết cùng ngân hàng chủ quản)