DBIM

DBIM - Hướng dẫn đăng xuất tài khoản từ xa

By DBIM | 10/01/2022

Loại license áp dụng: License chuyển máy - các license khác được admin hỗ trợ

Zalo: 0989.111.206 - Mr Duy

 

Bước 1: Nhấn vào nút Logout trên thanh công cụ addin Excel (DBIM) hoặc lệnh DANGXUATDCE trên Autocad:

 

 

Bước 2: Click Option "Đăng xuất thiết bị khác" => điền đầy đủ các thông tin cần thiết và nhấn nút đăng xuất.

 

Lưu ý: Mục tên thiết bị và mã thiết bị có thể đăng nhập vào website https://dcejsc.com/dang-nhap để lấy thông tin trong mục "Quản lý license"

Bước 3: Sau khi đăng xuất thành công có thể đăng nhập lại bình thường.

 

 

Tham khảo thêm bài viết:

Hướng dẫn quản lý license: https://dcejsc.com/dbim-huong-dan-quan-ly-license

Hướng dẫn cài đặt phần mềm: https://dcejsc.com/dbim-huong-dan-cai-dat-phan-mem