DBIM

Tư vấn thiết kế

By DBIM | 18/05/2019

1. Thiết kế kiến trúc, kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp

2. Thiết kế các công trình cấp thoát nước và kỹ thuật hạ tầng đô thị

3. Thẩm tra thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp.

4. Thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng.