DBIM

Tư vấn giám sát

By DBIM | 22/05/2019

1. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng công nghiệp.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và giao thông.

3. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cầu, đường bộ; Dân dụng, công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật KDC.